Nişanyan Adlar, 15.198 maddebaşı ve 87.540 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.200 isim arandı. Son arananlar: Baharistan, Müezzin, Müker, Vasiliki, Aguş.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
İmamali ♂
53 kişi
Sıklık sırası
= İmam+ AliTerekeme/Karapapak/Alevi ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Şii geleneğinde birinci imam sayılan Hz. Ali kastedilir.
  • İmamali (53)
İmam ♂
17.626 kişi
Sıklık sırası
Ar imâm إمام "ümmetin öncüsü" Doğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Sünnilerde namaz kıldıran kişi veya herhangi bir cemaat önderi anlamındadır; Alevi ve Şiilerde Hz. Ali soyundan gelen 12 ehlibeyt mensubu kastedilir. Dersim, Erzincan, Elbistan ve Malatya Akçadağ'da sadece Alevilerde görülen isim, Urfa tarafında Sünnilerce de kullanılır.
  • İmam (17.624),
  • M.İmam (1),
  • Ş.İmam (1)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
  • Ali (2.445.945),
  • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)