Nişanyan Adlar, 14.926 maddebaşı ve 85.069 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.4'ü işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.357 isim arandı. Son arananlar: Apostol, Hece, Basra, Ebuseyf, Adı.

DİKKAT BETA SÜRÜMÜ. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
İsabali ♂
364 kişi
Sıklık sırası
= İsa+ Balı Kars, Artvin, Ardahan+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Köroğlu öykülerinde Köroğlu, Afganistan sultanının oğlu İsabali/Esebali'yi kaçırıp evlat edinir. Hisabali biçimi sadece Şavşat'a mahsustur.
 • İsabali (146),
 • Hisabali (99),
 • İsabalı (44),
 • Hisapali (31),
 • İsapali (20),
 • Hesapali (7),
 • Esabali (4),
 • Hesabali (4),
 • İsaballi (3),
 • İsebali (2),
 • İsabal (2),
 • Hısabali (1),
 • Isabalı (1)
(Alfabetik sırala)
İsa ♂
118.736 kişi
Sıklık sırası
Kuran kaynaklı ad
Ar ˁîsâ عيسَى
(İbr yəho-şuˁa יְהוֹשֻׁעַ "Allah kurtarır")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hıristiyan dininde 'tanrının oğlu' sayılan Hz. İsa, Müslümanlarca peygamber kabul edilir. Tevrat İbranicesinde Yhoşuˁa şeklinde yazılan isim, Milat döneminde kullanılan Aramicede Yeşûˁ/Yeşuˁâ şeklinde son derece yaygın bir erkek adıdır. Güncel Süryanicede ˁÎşo, Arapçada ˁÎsâ kullanılır. Halk ağızlarında Ese biçimi yaygındır.
 • İsa (117.118),
 • Ese (1.065),
 • İso (214),
 • İse (124),
 • İsi (69),
 • Esa (67),
 • İysa (49),
 • Eysa (6),
 • Isa (5),
 • İyse (5),
 • M.İsa (5),
 • Eyse (4),
 • Eyza (3),
 • Ş.İsa (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: İsabali, İsabey, Şıhis, Şihis
Balı ♂
1.714 kişi
Sıklık sırası
= Bala? İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ar bâli' "yutan" anlamına gelir; Kova burcunda bir yıldız adıdır. Ancak 16. yy'da popüler olan Balî/Balı adı bunlarla ilgili olmasa gerektir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin halifesi olan Resul Balı (öl. 1278) adı şüphesiz "oğul" anlamındadır. Kanuni çağında akıncı beyi olduğu söylenen Malkoçoğlu Bali Bey (1495-1543?) ile Rumeli evliyalarından Bali Efendi'nin (öl. 1553) adları da Bektaşi bağlantısını düşündürür.
 • Balı (1.127),
 • Bali (438),
 • Ballı (108),
 • Balli (23),
 • Balu (10),
 • Balıbek (3),
 • Balibey (3),
 • Balıbey (1),
 • Balıcan (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: İsabali