Nişanyan Adlar, 15.202 maddebaşı ve 87.584 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 14.867 isim arandı. Son arananlar: Kandef, Bozdoğan, Mümünali, Pürnur, Zinnur.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Şahrıza ♂
8 kişi
Sıklık sırası
= Şah+ Rıza İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Şah burada Hz. Ali'ye işaret eder. Bkz Alirıza. Nadiren İran Şahı Rıza Pehlevi (h. 1926-1941) veya oğlu Muhammed Rıza Pehlevi de (h. 1941-1979) kastedilmiş olabilir.
 • Şahrıza (8)
Şah ♂
8.591 kişi
Sıklık sırası
Fa şâh "hükümdar"Alevi ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ayrı yazıldığında hemen her zaman Şah Ali, Şah Haydar, Şah Hüseyin, Şah İsmail benzeri tamlamaların ilk birimidir ve Alevi adıdır. Alevi ıstılahında şah, Allah ve Hz. Ali anlamında deyimdir.
 • Şah (8.535),
 • M.Şah (56)
(Alfabetik sırala)
Rıza ♂
183.935 kişi
Sıklık sırası
Ar riḍâ رضاء "hoşnutluk, (Allah'ı) kabullenme" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. Ali'nin unvanlarından biridir. Hz. Ali soyundan sekizinci imam olan Ali Rıza'nın (765–817) lakabıdır. Ali Rıza ve Rıza Ali bileşimleri sıklıkla kullanılır. * Kürt ağızlarında Rıda/Rida tercih edilir. İç ve Batı Anadolu ağızlarında eski kuşaklarda ön ünlü ilavesiyle Irza/İriza kullanılır.
 • Rıza (154.936),
 • Riza (28.727),
 • Irza (58),
 • Reza (50),
 • İrza (33),
 • Rıda (29),
 • Rida (28),
 • İriza (18),
 • M.Rıza (18),
 • Rızabey (14),
 • M.Riza (9),
 • İrze (6),
 • Rize (4),
 • Irıza (3),
 • İrıza (1),
 • Rizabey (1)
(Alfabetik sırala)
Şehrize ♀
748 kişi
Sıklık sırası
= Şehrazat İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Şehrize özellikle Kayseri Pınarbaşı'da, Şehrizan ve Şehrizen Hatay Samandağı ve İskenderun'da yaygındır.
 • Şehrize (194),
 • Şehrizan (148),
 • Şehruze (79),
 • Şarize (55),
 • Şerize (44),
 • Şeruze (44),
 • Şehrizar (17),
 • Şehirzen (15),
 • Şahrız (14),
 • Şehirzan (12),
 • Şehriza (12),
 • Şekrizan (10),
 • Şehrizen (10),
 • Şahrizan (9),
 • Şihirzen (8),
 • Seruze (7),
 • Şehrizet (7),
 • Şehrezan (6),
 • Şehrıza (6),
 • Şahrıza (5),
 • Şahruze (5),
 • Şehrezen (5),
 • Şehruzan (5),
 • Şehriz (4),
 • Şarizan (4),
 • Şehruz (3),
 • Şekirzan (3),
 • Şerizan (3),
 • Şihirzan (3),
 • Şirizan (3),
 • Serizan (2),
 • Şehruziye (2),
 • Sehrizan (2),
 • Şehrizer (2)
(Alfabetik sırala)
Şehrazat ♀
347 kişi
Sıklık sırası
Ar şehrâzâd شهرازاد 
(Fa çihr-âzâd "yüzü soylu")
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Avesta'da çithrem âzâta tanrıça Anahita'nın sıfatıdır. 1001 Gece Masalları'nın baş kahramanı olan Şehrazad'ın adı, Farsça ismin Arap fonetiğine uyarlanmış biçimidir. (Justi s. 163)
 • Şehrazat (135),
 • Şehrizat (77),
 • Şehrezat (20),
 • Şerizade (17),
 • Şehrazad (7),
 • Şehvezat (7),
 • Şehrezet (6),
 • Şehriazat (6),
 • Şahrezet (5),
 • Şahrizat (5),
 • Şehirzat (5),
 • Şerizat (5),
 • Şehrizad (4),
 • Şurezat (4),
 • Şerazet (4),
 • Şehraze (4),
 • Şahruzat (4),
 • Şahrizad (4),
 • Şahruzet (3),
 • Şarizade (3),
 • Şehrizada (3),
 • Şerizet (3),
 • Şahrazet (2),
 • Şahrezat (2),
 • Şehrazet (2),
 • Şerezet (2),
 • Serizat (2),
 • Şirazet (2),
 • Şirizat (2),
 • Shahrzad (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Şehrize