Nişanyan Adlar, 15.198 maddebaşı ve 87.540 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.447 isim arandı. Son arananlar: Zarife, Ötüken, Fedi, Mihitar, Aligül.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Alikulu ♂
38 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ KuluAzeri ismi:
Iğdır, Tuzluca
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk adlarındandır. Günümüzde sadece Caferi (Şii) Azerilerde rastlanır.
 • Alikulu (31),
 • Alikuli (7)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (2.445.945),
 • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)
Kulu ♂
965 kişi
Sıklık sırası
Tr "kölesi, hizmetkarı"Ahıska/Azeri ismi:
Iğdır, Kars+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Şii İran kültürel etkisine tabi Türk topluluklarında ve özellikle Azerilerde sık kullanılan bir ad bileşenidir. Ar abdu'l- eşdeğeridir. Ali Kulu, Cafer Kulu, Hasan Kulu, Abbas Kulu, Necef Kulu, Rıza Kulu gibi bileşikler doğrudan doğruya Şiiliğe işaret eder. Geçmişte İran himayesinden uzak kalan Alevi gruplarda bazen +gülü şeklinde kamufle edilir. Allah Kulu, Tanrıkulu, Emirkulu gibileri Sünnilerde de görülür.
 • Kulu (584),
 • Kuli (251),
 • Kul (43),
 • Koli (32),
 • Guli (18),
 • Gulu (15),
 • Kulubey (7),
 • Küli (4),
 • Külü (3),
 • Kulü (2),
 • Kulı (2),
 • Kulubay (2),
 • Kulli (1),
 • Kulucan (1)
(Alfabetik sırala)