Nişanyan Adlar, 15.202 maddebaşı ve 87.584 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.840 isim arandı. Son arananlar: Kurtulay, Evran, Seyyare, Türküredi, Aylin.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Alinaci ♂
64 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ NaciYerel isim:
Artvin (Şavşat, Ardanuç)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bazı popüler İslami öğretilere göre Hz. Ali, Güruh-i Naci adı verilen kırk seçkin veli ve peygamberin sonuncusu ve en kamilidir. Bitişik yazılan Alinaci sadece Şavşat ve Ardanuç'ta, ayrı yazılan Ali Naci tüm Türk dili sahasında görülür.
 • Alinaci (62),
 • Alineci (2)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (2.445.945),
 • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)
Naci ♂
45.416 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar nâcî ناجي "kurtulmuş, cennetlik"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Popüler İslami inanışta Kırklar adı verilen kırk seçkin veli veya peygamberin unvanıdır. Hz. Ali ve Adem'in oğlu olan Şit bu sıfatla anılır. Güruh-i Naci, Fırka-i Naci kavramları özellikle Alevi inançlarında yer tutar.
 • Naci (45.243),
 • Nacı (85),
 • Nacibey (30),
 • M.Naci (29),
 • Neci (21),
 • Nacıbey (5),
 • İ.Naci (1),
 • N.Naci (1),
 • Nacibeğ (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Alinaci