Nişanyan Adlar, 15.202 maddebaşı ve 87.584 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 3.358 isim arandı. Son arananlar: Mecdin, Tarcan, Gül, Şahmet, Nisfi.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aliziver ♂
27 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ ZiverYerel isim:
Muş, Ağrı, Erzurum (Karayazı)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Aliziver (18),
 • Alizer (8),
 • Alizever (1)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (2.445.945),
 • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)
Ziver ♂
3.915 kişi
Sıklık sırası
= ZüferKürt ismi:
Mardin, Batman, Şırnak
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ezici çoklukla Mardin ve Batman'a özgü olan Ziver adıyla, İstanbul'da eski kuşak elitler arasında görülen Ziver ("süs, ziynet") adının farklı kökenlerden geldiği varsayılmalıdır. İlki Ar züfer ("çağlayan, gürleyen, aslan") karşılığı olup, Kürt lehçelerinde tipik olan ü = i ve f = v dönüşümlerini sergiler.
 • Ziver (3.765),
 • Zeyver (35),
 • Zifer (24),
 • Zilver (23),
 • Zivar (20),
 • Zirver (15),
 • Ziyafer (13),
 • Ziyver (13),
 • Ziverhan (3),
 • Ziğver (2),
 • Zivver (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Aliziver