Nişanyan Adlar, 14.926 maddebaşı ve 85.069 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.4'ü işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.804 isim arandı. Son arananlar: Mişan, Atam, Köşeli, Behti, Armine.

DİKKAT BETA SÜRÜMÜ. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Mariana ♀
457 kişi
Sıklık sırası
= Maria+ AnnaDoğu Av/Batı Av ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İsa'nın anası Maria/Meryem ile onun anası olan Anna adlarından oluşan bileşik ad özellikle Batı Avrupa kültürlerinde son derece yaygındır. Ortodoks ve Ermeni adlarında nadiren görülür.
 • Mariana (227),
 • Marianne (80),
 • Maryani (66),
 • Marian (21),
 • Marianna (18),
 • Maryan (16),
 • Maryana (11),
 • Mariyana (7),
 • Marıanna (5),
 • Mariane (2),
 • Maryaanne (2),
 • Maryanne (2)
(Alfabetik sırala)
Maria ♀
3.930 kişi
Sıklık sırası
İncil kaynaklı ad
Yun maría μαρία
(İbr miryâm מִרְיָם)
Gayrimüslim ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. İsa'nın annesi bakire doğumu ile anılır. İncil'de zikredilen Yun Mariam adı Tevrat'ta adı geçen Miriyam karşılığıdır. Türkiye'de Maria örneklerinin büyük çoğunluğu Romanyalı ve eski Sovyet ülkeleri kökenli, bir kısmı da yerli Rumdur. Fr Marie (/mari/), İng Mary (/meri/) yazımları tercih edilir. Ar/Tr Meryem ve Mariye ile Erm Maryam ve Meri biçimleri ayrı maddede gösterildi.
 • Maria (1.667),
 • Marıa (739),
 • Mariya (495),
 • Marie (416),
 • Mary (255),
 • Marya (235),
 • Marıya (42),
 • Mariia (26),
 • Marija (25),
 • Marja (9),
 • Mariea (8),
 • Meria (7),
 • Mery (6)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Mari, Mariana, Marlen, Marlis
Anna ♀
1.971 kişi
Sıklık sırası
Tevrat kaynaklı ad
İbr ḥanna(h) חַנָּה‎ "lütuf, nimet"
Gayrimüslim ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ta Samuel peygamberin annesinin. Hıristiyan geleneğinde Meryem'in annesinin adıdır. Türkiye'deki örneklerde Anna Romanyalı, Rus/Sovyet kökenli veya Ermenidir. Ann İngiliz dilli ülkelere aittir. Anne Batı Avrupalı veya Ermenidir; bazı örneklerde "anne, valide" anlamında Türkçe olabilir. Antje Holandaca ve Aşağı Alman lehçelerine özgüdür.
 • Anna (1.393),
 • Anne (292),
 • Ann (199),
 • Anni (41),
 • Annie (32),
 • Antje (7),
 • Anny (5),
 • Hannah (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Anita, Annik, Mariana