Nişanyan Adlar, 15.205 maddebaşı ve 87.600 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.888 isim arandı. Son arananlar: Lilay, Şan, Edvin, Yetvart, Dinçay.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Okan ♂
25.010 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
ETr "1. kadir, muktedir, tanrı, 2.bilen, fehim"
İstanbul, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çağatay Türkçesinde "kadir tanrı, Allah" anlamında sıkça kullanılan Ogan/Ugan adı 20. yy başlarından itibaren Türkiye'de Türkçü literatürde duyulmuştur. Dil Devrimi döneminde Okan sözcüğü kâh bu anlamda, kâh "bilen, akıllı" anlamında yorumlanır. Güncel kullanımda "o kan, o soy" anlamı da yüklenir.
 • Okan (24.752),
 • Okhan (214),
 • Okkan (27),
 • Ökkan (2),
 • Okansen (2),
 • Okansin (2),
 • Alpogan (2),
 • Alpoğan (2),
 • Okancan (2),
 • Ogankul (1),
 • Okanhan (1),
 • Okansu (1),
 • Oganalp (1),
 • Okanalp (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ogan, Okandan