Nişanyan Adlar, 15.205 maddebaşı ve 87.600 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 5.473 isim arandı. Son arananlar: Yüser, Koncafer, Gülmen, Beykan, Necude.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Toyman ♂
6 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Teoman
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ayrıca arzu edilirse "tok kişi", "şölen düzen", "dayı bey" anlamlarına da gelebilir. Bkz. Jabberwocky.
 • Toyman (6)
Teoman ♂
4.046 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Çin tóu màn 頭曼 "başbuğ, reis"
İstanbul, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çin vekayinamelerinde anılan Hun hükümdarının (h. MÖ 220) adını Fransız sinolog Joseph de Guignes (1757) Latin yazısına Teo-man şeklinde çevirmiş, bu isim 1920'li yıllarda Türkçü çevrelerde Tr Tuman ("duman") adıyla eşleştirilmiş ve 1933-34'te önerilen Yeni Türk adları arasında yer almıştır. Çince sözcük isim değil unvandır.
 • Teoman (3.986),
 • Teuman (17),
 • Tehman (8),
 • Tevman (8),
 • Tovman (3),
 • Teomen (3),
 • Tehuman (3),
 • Tehoman (3),
 • Tahuman (3),
 • G.Teoman (3),
 • Tüeman (2),
 • Deoman (1),
 • Taoman (1),
 • Teoğman (1),
 • Teomanhan (1),
 • Teomantan (1),
 • Toaman (1),
 • Tooman (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Toyman