Nişanyan Adlar, 14.901 maddebaşı ve 84.898 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 13.892 isim arandı. Son arananlar: Yetki, Şenkan, Takibe, Alagöz, Miftah.

DİKKAT BETA SÜRÜMÜ. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Gülsüm ♀
238.334 kişi
Sıklık sırası
Ümmügülsüm adının kısaltımıdır UlusalPeygamberin kızı ve halife Osman'ın eşi olan Ümmügülsüm'ün adının kısa biçimidir.
 • Gülsüm (225.003),
 • Gülsüme (5.661),
 • Güssüm (1.645),
 • Güssün (1.458),
 • Gürsün (1.150),
 • Gülüsüm (878),
 • Güsüm (357),
 • Gülsum (331),
 • Gülsüma (258),
 • Kelsume (248),
 • Gürsüm (232),
 • Kelsüme (204),
 • Gülsuma (181),
 • Gülsume (114),
 • Kelsuma (58),
 • Gürsun (51),
 • Kelsüm (51),
 • Külsüm (49),
 • Keltum (41),
 • Keltüm (38),
 • Gülsim (37),
 • Kelsum (37),
 • Gülüzüm (28),
 • Gelsüme (27),
 • Gülsüman (19),
 • Gülsuman (18),
 • Güslüm (16),
 • Gülsümet (16),
 • Gulsum (15),
 • Gürsüme (13),
 • Gülsümen (12),
 • Gülüsü (9),
 • Gulsüm (8),
 • Gümsüm (8),
 • Külsüme (8),
 • Gülşüm (6),
 • Kelsümü (6),
 • Gülsümana (5),
 • Kulsum (4),
 • Kilsume (4),
 • Gülsümü (4),
 • Gulsume (4),
 • Gülisüm (4),
 • Güğsüm (4),
 • Gulsüme (3),
 • Gülsümün (3),
 • Ğülsüm (2),
 • Gülsümi (2),
 • Kelsüma (2),
 • Kılsıma (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Küsüm
Ümmügülsüm ♀
57.677 kişi
Sıklık sırası
Ar ümm küls̱ûm أم كلثوم "tosun anası"Peygamberin Hz. Osman ile evlenen kızının adıdır. Ayrıca Hz. Ebubekir ile Ali'nin Ümmü Külsum adında kızları vardır. Külsum adı "tombul, cüsseli" veya "fil" olarak yorumlanır.
 • Ümmügülsüm (52.051),
 • Ümmügülsün (1.903),
 • Ümügülsüm (860),
 • Ümmüsün (787),
 • Ümüsün (560),
 • Ümmigülsüm (239),
 • Ümügülsün (170),
 • Ümmüğülsüm (125),
 • Ümmigülsün (113),
 • Ümümgülsüm (113),
 • Ümmügüsüm (50),
 • Ümmgülsüm (45),
 • Ümgülsüm (44),
 • Ümmügüssüm (36),
 • Ümmügüssün (36),
 • Ümmüsüm (31),
 • Ümsün (26),
 • Ummugülsüm (25),
 • Ümigülsüm (24),
 • Ümgülsün (20),
 • Ümgüsüm (16),
 • Ümüsüm (13),
 • Ummügülsüm (12),
 • Ümigülsün (10),
 • Ümmügüsün (10),
 • Umugülsüm (10),
 • Ümmülgülsüm (9),
 • Ümügüsüm (9),
 • Ümmmügülsüm (8),
 • Ummugülsün (8),
 • Ümmügülsun (8),
 • Ümmügüsü (8),
 • Ümmusin (8),
 • Ümüksün (8),
 • Üngüsün (8),
 • Ü.gülsüm (7),
 • Ummigülsüm (7),
 • Ümmigülsun (7),
 • Ümmükelsüm (7),
 • Ümmüsen (7),
 • Ümmüsin (7),
 • Ümmüsun (7),
 • Üngüsüm (7),
 • Emigülsüm (6),
 • Ümgüsün (6),
 • Ümikülsin (6),
 • Ümmikelsum (6),
 • Ümmügülsen (6),
 • Ümmugülsüm (6),
 • Ümmükelsum (6),
 • Ümmükülsüm (6),
 • Ümmülsüm (6),
 • Ümülkersim (6),
 • Ümmüglüsüm (5),
 • Ümmügülsum (5),
 • Ümmüküssün (5),
 • Ümmüküsüm (5),
 • Ümmüküsün (5),
 • Ümükelsum (5),
 • Ümülgülsüm (5),
 • Ummigülsün (4),
 • Ümmüğsün (4),
 • Ümmügulsüm (4),
 • Ümmugülsün (4),
 • Ümmügürsüm (4),
 • Ümmukelsum (4),
 • Ümmüülsüm (4),
 • Ümukelsun (4),
 • Ümigülsum (3),
 • Ümikelsim (3),
 • Ümmikülsim (3),
 • Ümmügülsü (3),
 • Ümmügülsül (3),
 • Ümmügülüşen (3),
 • Ümmügülüsüm (3),
 • Ümmümgülsüm (3),
 • Ümügülsen (3),
 • Ümülkelsüm (3),
 • Ümümügülsüm (3),
 • Üngülsüm (3),
 • Yümgülsüm (3),
 • Emmigülsun (2),
 • Ü.gülsün (2),
 • Ümilgülsüm (2),
 • Ümküsün (2),
 • Ümlmügülsüm (2),
 • Ummigulsum (2),
 • Ummigülsun (2),
 • Ümmügüllsüm (2),
 • Ümmügülsem (2),
 • Ümmügülsüme (2),
 • Ummügülsün (2),
 • Ümmügülzen (2),
 • Ümmügümsüm (2),
 • Ümmügür (2),
 • Ümmügürsün (2),
 • Ümmükeltüm (2),
 • Ümmükühsün (2),
 • Ümmülgülsün (2),
 • Ümmüyegülsüm (2),
 • Ümükülsüm (2),
 • Ümüküsün (2),
 • Ümülkülsüm (2),
 • Ümülsün (2),
 • Ümümgülsün (2),
 • Üngülsün (2),
 • Üümmügülsüm (2)
(Alfabetik sırala)