Nişanyan Adlar, 14.889 maddebaşı ve 84.768 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 12.712 isim arandı. Son arananlar: Zelluh, Artuğ, Ragıp, Mafire, Porti.

DİKKAT BETA SÜRÜMÜ. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Abdurrahman ♂
179.881 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-rahmân عَبْدُ الرَّحْمَن "merhametli (Allah) kulu" Ulusal
 • Abdurrahman (164.583),
 • Abdurahman (10.847),
 • Abdurrehman (996),
 • Abdürrahman (914),
 • Abdulrahman (519),
 • Apturrahman (382),
 • Apdurrahman (298),
 • Apturahman (212),
 • Abdurehman (169),
 • Apdurahman (130),
 • Abduraman (104),
 • Abturrahman (72),
 • Abdülrahman (60),
 • Abturahman (54),
 • Abdürahman (51),
 • A.Rahman (50),
 • Abdurrahmen (34),
 • Abdurraman (32),
 • Aptürrahman (32),
 • Abdürrehman (16),
 • Apturaman (16),
 • Apduraman (14),
 • Abduhraman (11),
 • Abdulrrahman (11),
 • Abdullahman (10),
 • Abdurrah (10),
 • Abdurrahmah (10),
 • Abdürehman (9),
 • Abdurranman (9),
 • Abtulrahman (9),
 • Aptulrahman (9),
 • Abdulrehman (8),
 • Abdulrrehman (7),
 • Adurrahman (7),
 • Apdırahman (7),
 • Ş.Abdurrahman (7),
 • Abdulrahmen (6),
 • Abdurrehmen (6),
 • Abdırahman (5),
 • Abdulrehmen (5),
 • Abdurrahmin (5),
 • Abdurrehaman (5),
 • Abtulrrahman (5),
 • Aptürahman (5),
 • H.Abdurahman (5),
 • Abdurrahan (4),
 • Abdurramhan (4),
 • Apdürrahman (4),
 • Apdurraman (4),
 • Abdirahman (3),
 • Abdiraman (3),
 • Abdıraman (3),
 • Abdırrahman (3),
 • Abduirahman (3),
 • Abdülrrahman (3),
 • Abdurrahaman (3),
 • Abdurrahmani (3),
 • Abdurruhman (3),
 • Aburrahman (3),
 • Apdulrahman (3),
 • Abadurrahman (2),
 • Abdarrahman (2),
 • Abddurrahman (2),
 • Abdelrahman (2),
 • Abdilrahman (2),
 • Abdrrahman (2),
 • Abduhrahman (2),
 • Abdurahaman (2),
 • Abdurarahman (2),
 • Abdurrahma (2),
 • Abdurrahmanh (2),
 • Abdurrahmeyn (2),
 • Abduruhman (2),
 • Abrurrahman (2),
 • Abturaman (2),
 • Adburrahman (2),
 • Aptaraman (2),
 • Abbdurrahman (1),
 • Abdturrhman (1),
 • Abdülrehman (1),
 • Abdulrhman (1),
 • Abdulurahman (1),
 • Abdurahhman (1),
 • Abdurahmen (1),
 • Abdüraman (1),
 • Abdurarhman (1),
 • Abdurhaman (1),
 • Abdurmrahman (1),
 • Abdürrabba (1),
 • Abdurrahmaan (1),
 • Abdurrahmman (1),
 • Abdurrahnan (1),
 • Abdurrahnman (1),
 • Abdürraman (1),
 • Abdurramman (1),
 • Abdurrehmah (1),
 • Abdurreman (1),
 • Abdurrhman (1),
 • Abdurrrahman (1),
 • Abdurruhan (1),
 • Abduulrahman (1),
 • Abduurrahman (1),
 • Abidurrahman (1),
 • Abtaraman (1),
 • Abtaramanov (1),
 • Abtarman (1),
 • Abtıraman (1),
 • Abudureheman (1),
 • Aburahman (1),
 • Adburahman (1),
 • Aıbdurrahman (1),
 • Aptilrahman (1),
 • Aptıraman (1),
 • Aptülrahman (1),
 • Apturruhman (1),
 • Ardurrahman (1),
 • Bdurrahman (1),
 • Ebdiraman (1),
 • Ebdürrahman (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Abdurrahmangazi