Nişanyan Adlar, 15.184 maddebaşı ve 87.508 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 15.671 isim arandı. Son arananlar: Gülşiraz, Simpat, Beyzade, Berker, Balamir.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Emra ♂
369 kişi
Sıklık sırası
= Emre İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Emra (366),
  • Emrağ (3)
(Alfabetik sırala)
Emre ♂
76.172 kişi
Sıklık sırası
Fa hem-râh "yoldaş" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkiye Türkçesinde 13./14. yy'dan itibaren Emre ve Emrah şekillerinde sıkça görülen bir isimdir. Kökeni unutulmuş olan ismi F. Köprülü "ağabey", F. Timurtaş ve A. Gölpınarlı "sevilen, sevgili" olarak yorumlamayı denemişlerdir. Ancak A. Tietze ve S. Tezcan ismin aslının Fa hem-râh ("yoldaş") olduğunu inandırıcı delillerle gösterirler.
  • Emre (75.734),
  • Emrecan (172),
  • Emrehan (161),
  • Emrem (50),
  • İmre (37),
  • Emray (15),
  • Emire (2),
  • İmrehan (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Emra, Emrah, Emruş, Yunusemre