Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.076 isim arandı. Son arananlar: Azze, Necati, Işıl, Necude, Rüveyda.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aba ♀
22 kişi
Sıklık sırası
Tr aba "ebe, abla" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Aba (17),
 • Abacık (5)
(Alfabetik sırala)
Aba ♂
106 kişi
Sıklık sırası
= EbumüslimÖrneklerin çoğunda ayrı yazılmış Aba Müslim çift adının ilk unsurudur. Ayrıca Bingöl ve Hınıs yöresinde Ali Aba adı sıkça görülür.
 • Aba (106)
Ebumüslim ♂
1.306 kişi
Sıklık sırası
Ar ebû müslim أبو مسلم "Müslim babası"Yerel isim:
Erzurum (kuzey kesimi), Bayburt, Ardahan
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ebu Müslim el-Horasani (öl. 755) Emevi hanedanına son veren ihtilalin öncüsüdür. Ehlibeyt yandaşı olduğu için Şiilerce de yüceltilir.
 • Abamüslim (496),
 • Abamüslüm (218),
 • Ebamüslim (183),
 • Ebamüslüm (174),
 • Ebumüslüm (43),
 • Abumüslüm (38),
 • Abamuslim (32),
 • Ebumüslim (26),
 • Abumüslim (19),
 • Abamislim (16),
 • Ebülmüslüm (9),
 • Abumuslim (7),
 • Ebümüslüm (5),
 • Ebilmüslüm (5),
 • Ebamuslim (5),
 • Abamuslum (4),
 • Ebulmüslüm (4),
 • Ebümüslim (4),
 • Ebülmüslim (3),
 • Ebumüslimin (3),
 • Ebamuhsin (2),
 • Ebomüslim (2),
 • Ebulmuslim (2),
 • Abomuslim (1),
 • Abomüslüm (1),
 • Abumuslum (1),
 • Ebamuslum (1),
 • Ebemüslüm (1),
 • Ebimüslüm (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Aba
Ababekir ♂
313 kişi
Sıklık sırası
= EbubekirKürt ismi:
Şırnak, Siirt, Mardin
Önseste /a/ kullanan Ebubekir varyantları Güneydoğu illerine özgüdür.
 • Ababekir (177),
 • Abobekir (67),
 • Babekir (37),
 • Abekir (14),
 • Babekkir (7),
 • Ababekkir (3),
 • Abebekir (3),
 • Abbubekir (2),
 • Abibekir (2),
 • Abubakar (1)
(Alfabetik sırala)
Ebubekir ♂
21.789 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ebû bekr أَبُو بَكْر "genç babası"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Sünni gelenekte İslam'ın ilk halifesi olan Hz. Ebu Bekir (öl. 634), Sıddık lakabıyla anılır.
 • Ebubekir (12.902),
 • Abubekir (8.480),
 • Ebabekir (176),
 • Ebübekir (107),
 • Abübekir (41),
 • Ebobekir (23),
 • Ebebekir (21),
 • Amubekir (7),
 • Hebibekir (5),
 • Ebulbekir (4),
 • Ebubekirsıddık (3),
 • Ebubekiri (2),
 • Ebubekkir (2),
 • Ebubbekir (2),
 • Ebibekir (2),
 • Abubakir (1),
 • Abubekiri (1),
 • Abubekkir (1),
 • E.Bekir (1),
 • Ebdubekir (1),
 • Ebebakir (1),
 • Ebubekr (1),
 • Habubekir (1),
 • Ebubekiralp (1),
 • Ebubekirbinsıddık (1),
 • Ebubekiril (1),
 • Ebubekirüs (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ababekir, Bebekir, Bubo
Abadan ♀
14 kişi
Sıklık sırası
Fa âbâdân "mamur"Orta Asya/Afgan ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Abadan (14)
Abanoz ♂
79 kişi
Sıklık sırası
Ar veya Fa âbnûs آبنوس "kara dokulu bir ağaç"Yerel isim:
Trabzon (Akçaabat, Vakfıkebir)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Abanoz (45),
 • Abonoz (19),
 • Abanus (6),
 • Abanos (5),
 • Abanuz (3),
 • Abonus (1)
(Alfabetik sırala)
Abat ♂
21 kişi
Sıklık sırası
Fa âbâd? "şen, mamur" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abbad/Abbat adından ayırt etmek güçtür. Karş. Abbat.
 • Abat (20),
 • Abad (1)
(Alfabetik sırala)
Abay ♂
11 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
YTr "dikkat"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tarama Dergisi'nde (1934) abay sözcüğünün tanımı "dikkat" olarak verilir. Abay Kunanbaylı (1854-1904) Kazakların milli şairidir. İkisi arasındaki ilişki anlaşılamadı.
 • Abay (11)
Abaza ♂
7 kişi
Sıklık sırası
coğ "bir Kafkas kavmi" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kafkasya'da bir ulus adı olan Abxaz'ın Türkçe biçimidir.
 • Abaza (7)
Abban ♂
28 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar abbân أبّان "?"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Sahabeden Abban b. Saˁîd anılır.
 • Abban (28)
Abbas ♂
34.070 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁabbâs عَبَّاس "aslan"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abbas b. Abdülmuttalib peygamberin amcası ve Abbasi hanedanının atasıdır. "Arslan" anlamına geldiği için aynı zamanda Hz. Ali'ye işaret eder.
 • Abbas (32.991),
 • Abas (808),
 • Abbaz (115),
 • Appas (66),
 • Apbas (55),
 • Abbes (9),
 • Abaz (7),
 • Abpas (6),
 • Abbaş (6),
 • Apbaz (5),
 • Abpaz (2)
(Alfabetik sırala)
Abbasali ♂
118 kişi
Sıklık sırası
= Abbas+ AliAzeri ismi:
Iğdır, Tuzluca
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abbas Hz. Ali'nin unvanlarından biridir.
 • Abbasali (112),
 • Abasali (5),
 • Abbasalihan (1)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (2.445.945),
 • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)
Abbase ♀
102 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁabbâs عَبَّاس "aslan"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Abbase (42),
 • Abbasiye (32),
 • Abasa (13),
 • Abase (9),
 • Abbas (4),
 • Abaziye (2)
(Alfabetik sırala)
Abbasi ♂
14 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁabbâsî عَبَّاسى "Abbas'a mensup"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
M 750 yılından itibaren halifeliği devralan Abbasî hanedanı, peygamberin amcası olan Abbas b. Abdulmuttalib'e izafe edilir. Abbasî ayrıca "Hz. Ali'ye mensup" anlamına gelebilir.
 • Abbasi (10),
 • Abbası (4)
(Alfabetik sırala)
Abbaskulu ♂
70 kişi
Sıklık sırası
= Abbas+ KuluAzeri ismi:
Iğdır, Tuzluca
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abbas adı genellikle Hz. Ali anlamındadır. İran'da Safevi soyundan İran şahı I. Abbas (1587-1628) da anılır. Şii Azerilerde yaygın olan isimlerdendir.
 • Abbaskulu (64),
 • Abaskulu (3),
 • Abbasgholı (1),
 • Abbasguli (1),
 • Abbasgulu (1)
(Alfabetik sırala)
Kulu ♂
965 kişi
Sıklık sırası
Tr "kölesi, hizmetkarı"Ahıska/Azeri ismi:
Iğdır, Kars+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Şii İran kültürel etkisine tabi Türk topluluklarında ve özellikle Azerilerde sık kullanılan bir ad bileşenidir. Ar abdu'l- eşdeğeridir. Ali Kulu, Cafer Kulu, Hasan Kulu, Abbas Kulu, Necef Kulu, Rıza Kulu gibi bileşikler doğrudan doğruya Şiiliğe işaret eder. Geçmişte İran himayesinden uzak kalan Alevi gruplarda bazen +gülü şeklinde kamufle edilir. Allah Kulu, Tanrıkulu, Emirkulu gibileri Sünnilerde de görülür.
 • Kulu (584),
 • Kuli (251),
 • Kul (43),
 • Koli (32),
 • Guli (18),
 • Gulu (15),
 • Kulubey (7),
 • Küli (4),
 • Külü (3),
 • Kulü (2),
 • Kulı (2),
 • Kulubay (2),
 • Kulli (1),
 • Kulucan (1)
(Alfabetik sırala)
Abbat ♂
3 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁabbâd عبّاد "çok ibadet eden"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Sahabeden Abbad b. Bişr anılır.
 • Abbat (3)
Abbe ♀
18 kişi
Sıklık sırası
= HabibeRumeli göçmeni ismi:
Trakya
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Abbe (18)
Habibe ♀
107.388 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ḥabîbe(t) حَبِيبة "sevgili, dost"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ümmü Habibe peygamberin ismen anılan on bir karısından biridir. İslam karşıtlarının lideri iken taraf değiştiren Ebu Süfyan'ın kızı idi.
 • Habibe (106.181),
 • Habba (429),
 • Hebibe (316),
 • Habiybe (92),
 • Habiba (87),
 • Habibete (41),
 • Habibiye (28),
 • Habip (27),
 • Habube (22),
 • Habibet (20),
 • Habib (19),
 • Habuba (19),
 • Hebbe (15),
 • Habibat (12),
 • Habibi (11),
 • Habıbe (9),
 • Habbebe (8),
 • Habbuba (7),
 • Habipe (6),
 • Habübe (5),
 • Hebibi (5),
 • Habebe (4),
 • Habibegül (4),
 • Habibei (4),
 • Habbube (3),
 • Habıba (2),
 • Habibeh (2),
 • Habibenurdan (2),
 • Habibie (2),
 • Habibike (2),
 • Hebiba (2),
 • Hebibete (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Abbe, Abibe, Habik, Habiş, Habo, Hapılı, Happa
Abdal ♂
1.296 kişi
Sıklık sırası
Ar abdal أَبْدَال "bedel"Kürt ismi:
Mardin, Diyarbakır
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Esoterik sufi öğretisinde "insanların günahları için bedel ödeyen" anlamında iken gezici dervişlerin genel unvanı olmuştur. Günümüzde Alevilere ve kısmen Romanlara yakın sayılan gezici bir zümrenin adıdır. Kürtçede Evdal/Evdel şeklinde söylenir.
 • Abdal (1.269),
 • Aptal (7),
 • Abdalo (6),
 • Evtal (6),
 • Evdal (4),
 • Abtal (2),
 • Apdal (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Avdel, Hanabdal
Abde ♀
38 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabde(t) عبدة "kul (k)"Kürt ismi:
Batman, Şırnak, Siirt
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Abde (21),
 • Abda (17)
(Alfabetik sırala)
Abdi ♂
22.258 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabdî عبدى "kul niteliğinde olan, kula mensup" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte Abdul/Abdül ile başlayan Arapça adlardan kısaltmadır.
 • Abdi (20.506),
 • Apti (1.035),
 • Apdi (350),
 • Abde (164),
 • Abti (162),
 • Abdı (35),
 • Aptı (4),
 • Evdi (1),
 • M.Abdi (1)
(Alfabetik sırala)
Abdil ♂
11.656 kişi
Sıklık sırası
= AbdulYerel isim:
Denizli, Afyon, Isparta, Antalya, Mersin
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abdul ile başlayan Arapça adların kısaltımıdır.
 • Abdil (10.854),
 • Apdil (521),
 • Aptil (194),
 • Abtil (63),
 • İbadil (9),
 • Ebdil (6),
 • Evdil (5),
 • Abadil (2),
 • Apdıl (1),
 • H.Abdil (1)
(Alfabetik sırala)
Abdiş ♂
136 kişi
Sıklık sırası
= Abdul Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abdul ile başlayan Arapça adların sevgi biçimidir.
 • Abdiş (113),
 • Aptiş (17),
 • Abdis (6)
(Alfabetik sırala)
Abdo ♂
7.985 kişi
Sıklık sırası
= AbdulYerel isim:
Antep, Hatay, Urfa, Mardin
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abdul ile başlayan Arapça adların sevgi biçimidir.
 • Abdo (7.440),
 • Abdu (461),
 • Abdö (14),
 • Abido (13),
 • Abudo (12),
 • Apdo (11),
 • Apto (6),
 • Ebdo (5),
 • Abdiko (4),
 • Abdü (4),
 • Apdu (4),
 • Avdo (3),
 • Evdo (3),
 • Abduğ (2),
 • M.Abdo (2),
 • Abduh (1)
(Alfabetik sırala)
Abdul ♂
9.218 kişi
Sıklık sırası
Abdullah adının kısaltımıdır Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abdullah ve türevlerinden herhangi birinin kısaltımı, ya da Abdul Kadir, Abdul Mecit gibi ayrı yazılan bir bileşik adın ilk bölümüdür.
 • Abdul (5.328),
 • Abdül (3.556),
 • Aptül (93),
 • Aptul (58),
 • Apdul (52),
 • Apdül (45),
 • Abdel (30),
 • Abdur (21),
 • Abtül (17),
 • Abdun (9),
 • Abtul (8),
 • Aptıl (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Abdil, Abdiş, Abdo, Abdulmurat, Abduş, Abik
Abdullah ♂
470.904 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁabd (a)llâh عَبْدُ الله "Allah kulu"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin babasının adıdır. Osmanlı döneminde 18. yy'dan önce kişi adı olarak çok ender kullanılır, ancak Müslim kişinin gayrimüslim olan baba ve atası 'Abdullah' olarak anılırdı. Hıristiyan Araplarda 20. yy başlarına dek kullanılan kişi adıydı. Allah'ın 99'u aşkın adıyla yapılan çeşitlemeleri (Abdulkadir, Abdurrahim, Abdusselam...) eş anlamlıdır.
 • Abdullah (461.207),
 • Aptullah (3.303),
 • Abdulla (2.746),
 • Apdullah (2.302),
 • Abtullah (573),
 • Abdulah (317),
 • Abdüllah (111),
 • Aptulla (56),
 • Apdulla (39),
 • H.Abdullah (37),
 • Abdula (34),
 • Aptula (22),
 • Abtulla (18),
 • Abdullan (11),
 • Abudullah (10),
 • Abdulluh (9),
 • Abdallah (7),
 • Abdullahi (7),
 • Abdulllah (6),
 • Adullah (6),
 • Aptüllah (6),
 • M.Abdullah (5),
 • Abdalla (4),
 • Abadullah (4),
 • Abddullah (4),
 • Abdulleh (4),
 • Abidullah (4),
 • Abtulillah (4),
 • Apdüllah (4),
 • Abtula (3),
 • Abdellah (3),
 • Abdullak (3),
 • Abduullah (3),
 • Abedüllah (3),
 • Abdillah (2),
 • Abdullaah (2),
 • Abtulah (2),
 • Apdille (2),
 • Apdulah (2),
 • Aptulah (2),
 • Avdula (2),
 • Ebdullah (2),
 • Abdollah (1),
 • Abbdullah (1),
 • Abddulla (1),
 • Abdülah (1),
 • H.Aptullah (1),
 • Evdilek (1),
 • Apdullahı (1),
 • Aldullah (1),
 • Abrdullah (1),
 • Abidüllah (1),
 • Abıdula (1),
 • Abdülülah (1),
 • Abdülla (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Abdul, Abiş, Abo, Abuş, Apik, Apo, Hacıabdullah
Abduladil ♂
9 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ˁâdil عَبْدُ العَادِل "adil (Allah) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İbn Mâce rivayetine göre ˁÂdil, Tirmizi'ye göre ise ˁAdl Allah'ın 99 adlarından biridir. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abduladil (7),
 • Abdüladil (2)
(Alfabetik sırala)
Abdulafiv ♂
12 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ˁafiww عَبْدُ العَفُوّ "affedici (Allah) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
El-Afiv veya Afüvv Allah'ın 99 adlarından biridir. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulafi (11),
 • Abdulafev (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulahat ♂
373 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-aḥad عبد الأحد "biricik (Allah) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ahad veya Ehad İbn Mace rivayetine göre Allah'ın 99 adlarından biridir; Vahit ile eş kökenli ve eş anlamlıdır. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulahat (120),
 • Abdullahat (58),
 • Abdulhat (49),
 • Abdülahat (41),
 • Abdulehet (21),
 • Abdulahet (20),
 • Abdulahad (17),
 • Abdülahet (7),
 • Abdülehat (6),
 • Abdulhad (5),
 • Abdülehed (4),
 • Abdulehat (4),
 • Abdulahed (3),
 • Abdulehad (3),
 • Abdüllahad (3),
 • Abdülahad (2),
 • Abdulehed (2),
 • Abdülhat (2),
 • Abdullahad (2),
 • Abdulahit (1),
 • Abdülehad (1),
 • Aptilahat (1),
 • Aptilihat (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulahmet ♂
15 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-aḥmed عبد الأحمد "Ahmet kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ahmed peygamberin adlarından biri olduğu için "Muhammed kulu" anlamına yorulabilir. Ancak 'Ahmet kulu' olmak, Sünni ve Şii gelenekte karşılığı olan bir statü değildir.
 • Abdulahmet (12),
 • Abdülahmet (2),
 • Abdulahmad (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulali ♂
248 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ˁâlî عَبْدُ العالي "yüksek (Allah) kulu"Azeri ismi:
Iğdır, Tuzluca
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Uzun a ile Âli Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır; bu anlamda isim Abdullah eşdeğeridir. Ancak Azeri/Caferi çevresinde yaygınlığı, kısa a ile Hz. Ali'nin kastedilmiş olduğunu düşündürür.
 • Abdulali (172),
 • Abdülali (25),
 • Abdulal (15),
 • Abdülal (14),
 • Abdilali (9),
 • Abdülalil (4),
 • Abdulhali (4),
 • Abdulgali (2),
 • Abdolalı (1),
 • Abdulalı (1),
 • Abdullali (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulalim ♂
962 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ˁalîm عَبْدُ العَلِيْم "bilen (Allah) kulu"Arap/Kürt ismi:
Siirt, Batman, Bitlis
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
El-Alîm İbn Mâce rivayetinde anılan fakat Tirmizî'de anılmayan esma-i hüsna'dan biridir. Uzun i ile söylenir. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulalim (870),
 • Abdülalim (72),
 • Abdulalem (8),
 • Abdülalam (5),
 • Abdülalan (4),
 • Abdulalam (2),
 • Abduralim (1)
(Alfabetik sırala)
Abdularif ♂
10 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ˁârif عَبْدُ العارف "bilen (Allah) adı" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Abdularif (6),
 • Abdülarif (4)
(Alfabetik sırala)
Abdulazim ♂
649 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ˁaẓîm عَبْدُ العَظِيْم "ulu (Allah) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Abdülazim (295),
 • Abdulazim (262),
 • Aptilazim (21),
 • Abdullazim (14),
 • Abdüllazim (8),
 • Abdülazım (6),
 • Aptülazim (6),
 • Abdilazim (4),
 • Abdulazam (3),
 • Abdülhazim (3),
 • Abdülhazım (3),
 • Abtilazim (3),
 • Apdülazım (3),
 • Aptulazim (2),
 • Apdülazim (2),
 • Abdillazim (1),
 • Abdulazem (1),
 • Abdülazem (1),
 • Abdulazım (1),
 • Abdulazmi (1),
 • Abdulhazim (1),
 • Abdulhazım (1),
 • Abdullazım (1),
 • Abdüllazım (1),
 • Abtulazim (1),
 • Abtülazim (1),
 • Apdulazim (1),
 • Apdulazım (1),
 • Aptılıazım (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulaziz ♂
27.011 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ˁazîz عَبْدُ العَزِيْز "yüce (Allah) kulu"Kürt ismi:
Mardin, Diyarbakır, Siirt+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Azîz Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. Abdülaziz eski bir İslami isim iken, bu adı taşıyan Osmanlı padişahı (h. 1861-1876) nedeniyle Türkiye'de yaygınlık kazanmıştır. Diyarbakır ve Mardin'de Kürtler arasında yaygındır, diğer bölgelerde ender görülür.
 • Abdulaziz (22.992),
 • Abdülaziz (3.783),
 • A.Aziz (45),
 • Abdullaziz (44),
 • Abdilaziz (32),
 • Aptulaziz (22),
 • Aptülaziz (22),
 • Apdulaziz (19),
 • Abdulazis (9),
 • Abdulazız (6),
 • Abduleziz (4),
 • Apdülaziz (4),
 • Aptilaziz (3),
 • Abulaziz (3),
 • Abduaziz (3),
 • Abdulazziz (3),
 • Abdullahaziz (2),
 • Ebulaziz (2),
 • Aptulazis (1),
 • Aptillaziz (1),
 • Aptılıazıs (1),
 • Aptılazıs (1),
 • Apdilaziz (1),
 • Abtülaziz (1),
 • Abdüllaziz (1),
 • Abdülhaziz (1),
 • Abdüleziz (1),
 • Abdulazizi (1),
 • Abdulazizhan (1),
 • Abdalaziz (1),
 • Aabdulaziz (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulbaki ♂
24.322 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-bâqî عَبْدُ الباقي "kalıcı (Allah) kulu"Kürt ismi:
Mardin, Diyarbakır, Van
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Baki Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulbaki (22.172),
 • Abdülbaki (1.813),
 • Abdulbakı (232),
 • Aptulbaki (21),
 • Abdilbaki (10),
 • Abtulbaki (10),
 • Abdulbağı (6),
 • Abdulbakki (5),
 • Abdubaki (4),
 • Abdulbagi (4),
 • Abdülbakı (4),
 • Abdullahbaki (4),
 • Apdulbaki (4),
 • Apdülbaki (4),
 • Abdulbaha (3),
 • Abtülbaki (3),
 • Abdulbagı (2),
 • Aptülbaki (2),
 • Abtilbaki (2),
 • Abdülbakki (2),
 • Abdulbahi (2),
 • Abdibaki (2),
 • Abdolbaki (1),
 • Abdübaki (1),
 • Abdülaki (1),
 • Abdulbak (1),
 • Abdulbbaki (1),
 • Abdulbeki (1),
 • Abrdulbaki (1),
 • Abudlbaki (1),
 • Abulbaki (1),
 • Aldulbaki (1),
 • Apdulbagi (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulbari ♂
8.179 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-bârr عَبْدُ البَار "yaratan, şekil veren (Allah) kulu" Doğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tirmizi rivayetine göre Berr, İbn Mace'ye göre Bârr Allah'ın 99 adlarından biridir. Her iki halde isim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulbari (7.180),
 • Abdülbari (469),
 • Abdulbahri (315),
 • Abdulbarı (89),
 • Abdülbahri (62),
 • Abdulberi (10),
 • Abtulbahri (6),
 • Abdulbaran (6),
 • Abdülberi (5),
 • Abadulbari (4),
 • Abdulbarin (4),
 • Abdulbarın (4),
 • Abdilbari (3),
 • Abdulber (2),
 • Abulbari (2),
 • Abdulvari (2),
 • Abdülbarit (2),
 • Abdülbarin (2),
 • Abdülbarı (2),
 • A.Bari (2),
 • Abdubari (1),
 • Abdülbarik (1),
 • Abdulbaril (1),
 • Abdülvari (1),
 • Abdurbari (1),
 • Abduybari (1),
 • Aptulberi (1),
 • Edibari (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulbasir ♂
264 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-baṣîr عَبْدُ البَصِيْر "gören (Allah) kulu"Kürt ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Basîr Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulbasir (120),
 • Abdulbasır (56),
 • Abdülbasir (23),
 • Abdülbasır (21),
 • Abdulbesir (17),
 • Abdulbasri (12),
 • Abdulbasi (6),
 • Abdülbasi (2),
 • Abdülbasri (2),
 • Abdilbasır (1),
 • Abdubasir (1),
 • Abdulbasar (1),
 • Abdülbesir (1),
 • Abdulbessir (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulbasit ♂
743 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-bâsıṭ عَبْدُ البَاسِط "el sunan (Allah) kulu"Kürt ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bâsıt Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır; "yayan, genişleten, ferahlatan" veya "uzatan" anlamında yorumlanır. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulbasit (457),
 • Abdulbasıt (213),
 • Abdülbasit (50),
 • Abdülbasıt (5),
 • Abdulbasıd (4),
 • Abdulbaset (3),
 • Abdulbasid (3),
 • Abdulbasut (2),
 • Abdubasit (1),
 • Abdülbazet (1),
 • Abdulbazit (1),
 • Abdulbesit (1),
 • Abdulpasit (1),
 • Abdulvasit (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulbedih ♂
29 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-bediˁ عَبْدُ البديع "güzel (Allah) kulu"Kürt ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bedi Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulbedih (10),
 • Abdulbedi (7),
 • Abdulbedii (6),
 • Abdülbedi (3),
 • Abdülbedii (2),
 • Abdulbedri (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulbekir ♂
84 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-bekr عَبْدُ البكر "Bekir kulu?"Kürt ismi:
Erzurum, Muş, Kars+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Sözcük anlamıyla Bekir "dana, deve yavrusu" veya "erken olan, ilk oğul" anlamındadır. Danaya ibadet etmek Kuran emriyle yasaklanmış olduğuna göre, kastedilen muhtemelen Abdulbekir değil Ebubekir olsa gerekir.
 • Abdulbekir (67),
 • Abdulbakir (7),
 • Abdülbekir (6),
 • Abdubakir (2),
 • Abdulbakır (2)
(Alfabetik sırala)
Abdulbeşir ♂
37 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-beşîr عَبْدُ البشير "müjdeleyen (Muhammed?) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Beşîr Kuran'da birçok kez Hz. Muhammed için kullanılan sıfattır. İsim "Muhammed kulu" anlamına gelebilir, veya Abdülbasir adının varyantıdır.
 • Abdulbeşir (22),
 • Abdülbeşir (10),
 • Abdulbaşir (4),
 • Abdulbeşer (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulcebbar ♂
6.515 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-cabbâr عَبْدُ الجَبَار "güçlü (Allah) kulu"Kürt ismi:
Van, Ağrı, Muş, Bitlis+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Cabbâr Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulcebbar (3.799),
 • Abdulcabbar (1.186),
 • Abdulcebar (756),
 • Abdülcebbar (374),
 • Abdülcabbar (106),
 • Abdulcabar (99),
 • Abdülcebar (49),
 • Aptulcebbar (19),
 • Abduccabbar (13),
 • Abdulcabber (10),
 • Abdulcelbar (10),
 • A.Cebbar (10),
 • Abdulcappar (9),
 • Abduccebbar (8),
 • Ebdulcebbar (8),
 • Abdulceber (7),
 • Abdulcebber (6),
 • Abdurçebar (5),
 • Aptulcabbar (4),
 • Abdilcabbar (4),
 • Abdurcabbar (4),
 • Abdulceppar (3),
 • Abdurcebbar (3),
 • Abdilcebbar (2),
 • Abducebbar (2),
 • Abdülcapbar (2),
 • Abdülcappar (2),
 • Abdulccebbar (2),
 • Apdulcebbar (1),
 • Apdulcabbar (1),
 • Abdullcebbar (1),
 • Abdülcebir (1),
 • Abdulcebal (1),
 • Abdulccabbar (1),
 • Abdülçapbar (1),
 • Abdulcapbar (1),
 • Abdulcapar (1),
 • Abdulcabpar (1),
 • Abdulcabir (1),
 • Abduccebar (1),
 • Abdaljbar (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulcelal ♂
197 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-celâl? عَبْدُ الجلال Doğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Celal Allah'ın sıfatlarından değildir. Muhtemelen Abdulcelil veya Abdulcemal kastedilmiştir.
 • Abdulcelal (150),
 • Abdülcelal (47)
(Alfabetik sırala)
Abdulcelil ♂
5.760 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-celîl عَبْدُ الجليل "en yüce (Allah) kulu"Kürt ismi:
Mardin, Siirt, Şırnak+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tirmizi rivayetine göre Celîl, İbn Mace rivayetine göre Cemîl Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. Her iki halde isim Abdullah eşdeğeridir. Karş. Abdülcemil.
 • Abdulcelil (4.939),
 • Abdülcelil (751),
 • Abdilcelil (18),
 • Abduccelil (16),
 • Abdulçelil (7),
 • Apdulcelil (6),
 • Abducelil (5),
 • Abdulcelim (4),
 • Abucelil (3),
 • Apdülcelil (3),
 • Abdüccelil (2),
 • Aptulcelil (2),
 • A.Celil (1),
 • Abddulcelil (1),
 • Abtulcelil (1),
 • Abtülcelil (1)
(Alfabetik sırala)
Abdulcemal ♂
56 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-cemâl عَبْدُ الجمال "Cemal kulu"Yerel isim:
Elazığ (Palu, Kovancılar)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Palu yöresine özgü bir addır. Abdulcemil veya Abdulcelil varyantı olmalıdır.
 • Abdulcemal (38),
 • Abdülcemal (12),
 • Aptulcemal (3),
 • Aptülcemal (3)
(Alfabetik sırala)
Abdulcemil ♂
178 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-cemîl عَبْدُ الجَمِيْل "en güzel (Allah) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tirmizi rivayetine göre Celîl, İbn Mace rivayetine göre Cemîl Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. Her iki halde isim Abdullah eşdeğeridir. Karş. Abdulcelil.
 • Abdulcemil (105),
 • Abdülcemil (71),
 • Abdicemil (2)
(Alfabetik sırala)
Abdulcenap ♂
10 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-cenâb? عَبْدُ الجناب İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İslami gelenekte yaygın kabul gören adlardan değildir.
 • Abdulcenap (10)
Abdulcevat ♂
53 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-cewâd عَبْدُ الجواد "cömert (Allah?) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İslami gelenekte çok duyulmuş adlardan değildir.
 • Abdulcevat (32),
 • Abdulcavat (4),
 • Abdülcevat (4),
 • Abdulcevet (4),
 • Abducevad (3),
 • Abdülcevvat (3),
 • Abdulcevvet (3)
(Alfabetik sırala)
Abduldar ♂
1 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ḍârr عَبْدُ الضارّ "zarar veren (Allah) kulu"Dârr veya Zârr Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. "Kahreden, cezalandıran" anlamında yorumlanır.
 • Abdüldar (1)
Abduldeyyan ♂
12 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-deyyân عَبْدُ الديّان "yargılayan? (Allah) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Allah'ın ilk 99'a girmeyen sıfatlarından olan Deyyân İslam geleneğinde genellikle "alacağını tam tahsil eden" şeklinde tevil edilir. Muhtemelen deyn fiilinin İbranicedeki anlamıyla "yargılayıcı" kastedilmiştir.
 • Abdüldeyyan (3),
 • Abduldeyim (3),
 • Abduldayan (2),
 • Abduldeyan (2),
 • Abduldeyyah (2)
(Alfabetik sırala)
Abdulevvel ♂
3 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ewwel عَبْدُ الأَوَّل "önce gelen (Allah) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvel Allah'ın adları olan 99 esma-i hüsnadandır. İsim Abdullah eşdeğeridir.
 • Abdulevel (3)
Abdulezel ♂
53 kişi
Sıklık sırası
Ar ˁabd el-ezel عَبْدُ الأزل "sonsuz (Allah) kulu" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İslam geleneğinde ender rastlanan isimlerdendir. 1897 Yunan Harbinde şehit olan Abdülezel Paşa'nın (1827-1897) adı İstanbul'da bir caddeye verilmiştir. Ayrıca eski Keldani patriklerinden birinin adı olup, halen Keldani veya Süryanilerde görülen adlardandır.
 • Abdulezel (20),
 • Abdülezel (13),
 • Abdulazel (10),
 • Abdülözel (3),
 • Abdulezeli (2),
 • Abdülrezel (2),
 • Apdülezel (2),
 • Abdulözel (1)
(Alfabetik sırala)
Uyarı: "Çok fazla kayıt. Lütfen aramayı daraltınız."