Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.028 isim arandı. Son arananlar: Uluer, Hamuş, Adlan, Kadişe, Ertürk.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Özkan ♀
145 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Öz+ Kan
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Özkan (122),
 • Özgan (23)
(Alfabetik sırala)
Öz ♀
17 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "asıl, asil, gerçek, hakiki, kendi"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hemen her zaman bir başka adın önüne veya ardına eklenir: Öz Güzel, Yazgım Öz...
 • Öz (17)
Özkan ♂
50.413 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Öz+ Kan
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
1932'de Prof. Yusuf Ziya Özkan'ın soyadı olarak benimsendikten sonra ön ad olarak da popülerlik kazanmıştır. Kan burada "soy, ırk" veya "kağan" anlamına gelebilir.
 • Özkan (50.273),
 • Öskan (99),
 • Özgan (24),
 • Ozkan (7),
 • Özkaan (3),
 • Özken (3),
 • M.Özkan (1),
 • Özkağan (1),
 • Özkanlı (1),
 • Özükan (1)
(Alfabetik sırala)
Öz ♂
81 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "asıl, asil, gerçek, hakiki, kendi"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Öz birimiyle inşa edilen sekiz yüzü aşkın kadın ve erkek adının birkaçı hariç hepsi 1934-1935'te Yeni Türk adları seferberliğinde üretilmiştir "Hakiki" veya "kendi" görünme özlemi sezilir.
 • Öz (81)
Kan ♂
107 kişi
Sıklık sırası
= Kağan? İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bağımsız ad olarak daima Kağan/Kaan anlamındadır. Çoğu örnekte Oğuz Kan, Mehmet Kan ve benzeri bileşik adların tamlayıcısıdır. * Yeni Türk adlarının en yaygın yapım birimlerindendir. Bileşiklerde bazen "kağan, hükümdar", bazen "kan, soy" kastedilir. Sıklıkla Han eşdeğeridir. Ör: İlhan = İlkan, Serkan = Serhan.
 • Kan (107)