Nişanyan Adlar, 15.254 maddebaşı ve 87.770 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 832 isim arandı. Son arananlar: Nedriye, Hasniye, Dudu, Ayten, Elif.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
İlbars ♂
17 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "devlet leoparı"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İlbars Bey (öl. 1525) şimdi Özbekistan'da bulunan Urgenç'te Şeybani hanedanının kurucusudur. Bu kişinin soyundan gelen 'Şecere-i Terakime' yazarı Ebulgazi Bahadır Han'ın kardeşinin adı da İlbars'tır.
  • İlbars (17)