Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.377 isim arandı. Son arananlar: Garipşah, Sara, Isbat, Zercan, Maver.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
İmamali ♂
157 kişi
Sıklık sırası
= İmam+ AliTerekeme/Karapapak/Alevi ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Şii geleneğinde birinci imam sayılan Hz. Ali kastedilir.
  • İmam Ali (145),
  • İmamali (12)
(Alfabetik sırala)
İmam ♂
5.483 kişi
Sıklık sırası
Ar imâm إمام "ümmetin öncüsü" Doğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Sünnilerde namaz kıldıran kişi veya herhangi bir cemaat önderi anlamındadır; Alevi ve Şiilerde Hz. Ali veya onun soyundan gelen 12 ehlibeyt önderi kastedilir. Dersim, Erzincan, Elbistan ve Malatya Akçadağ'da sadece Alevilerde görülen isim, Urfa tarafında Sünnilerce de kullanılır.
  • İmam (5.481),
  • M.İmam (1),
  • Ş.İmam (1)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
772.587 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
  • Ali (772.580),
  • Aliağa (7)
(Alfabetik sırala)