Nişanyan Adlar, 15.254 maddebaşı ve 87.770 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.476 isim arandı. Son arananlar: Mürvettin, Sünnü, Eşman, Erdenay, Birik.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
İsman ♂
66 kişi
Sıklık sırası
= İsmihanKürt ismi:
Siirt (Pervari, Baykan), Diyarbakır (Bismil)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • İsman (47),
 • Isman (10),
 • İsmen (9)
(Alfabetik sırala)
İsmihan ♂
217 kişi
Sıklık sırası
= İsmi+ Han Kars, Ardahan, Iğdır, Muş (Bulanık)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • İsmihan (215),
 • İsmahan (1),
 • İsmuhan (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: İsman
İsmihan ♀
43.942 kişi
Sıklık sırası
= İsmi+ Han Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Başlıca Esmahan, İsmihan/İsmahan ve İsmihani biçimlerini alan bu adın kaynağı açık değildir. II. Selim'in kızı ve Sokollu Mehmet Paşanın eşi olan İsmihan Sultan (1545-1585) adın 16. yy'da cari olduğunu gösterir. Günümüzde de Endonezya Müslümanlarında ve Kürtlerde kullanılır. Dolayısıyla Tr "ism-i han, hakan ismi" yorumu kabul edilemez. Bazı örneklerde Asumân/Asumanî adıyla ilgili olması mümkün görünüyor. * İsmihan Sivas, Malatya, Adıyaman töresinde, İsmahan ve İsmehan Afyon, Konya, Antalya bölgesinde, Esmehan Hatay ve Çukurova'da standarttır. İsman Bulgaristan muhacirlerine özgüdür.
 • İsmihan (16.711),
 • İsmahan (9.544),
 • Ismahan (5.501),
 • Esmehan (4.354),
 • İsmehan (3.635),
 • Esmahan (1.617),
 • İsmühan (654),
 • Esmihan (489),
 • Ismihan (241),
 • İsman (225),
 • İsmihani (191),
 • İsmuhan (147),
 • Esmehen (105),
 • Asmihan (71),
 • Isman (44),
 • Esmen (43),
 • Ismehan (37),
 • İsmehani (35),
 • Esmahanım (30),
 • İsmiyan (24),
 • İsmihan (22),
 • İzmihan (21),
 • İsmahani (18),
 • Asmahan (18),
 • Ismuhan (17),
 • İsmağan (14),
 • İsmihane (14),
 • İsmicihan (10),
 • Ismıhan (9),
 • Esmehane (9),
 • İsmahani (8),
 • Esmehani (8),
 • İsmaan (7),
 • Esmahane (7),
 • Eşmihan (6),
 • Eşmehan (6),
 • İsmihanim (6),
 • İsmühane (4),
 • Esmahen (4),
 • İsmühani (4),
 • İsmehen (4),
 • İsimhan (4),
 • İsmehane (3),
 • Esmahani (3),
 • Esmiha (3),
 • Asmehan (3),
 • Ismağan (2),
 • İsmehani (2),
 • İsmihani (2),
 • İsmüan (2),
 • Esmehanı (2),
 • Esmıyhan (2)
(Alfabetik sırala)
İsmi ♀
5.500 kişi
Sıklık sırası
Ar ism إسم "isim" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tr iyelik ekiyle İsmi veya Fa izafet i'si ile İsm-i şeklinde, İsmihan, İsmigül, İsmiazam veya benzeri bir bileşik adın ilk unsurudur.
 • İsmi (5.398),
 • İsmican (97),
 • İsmi (3),
 • İşmi (2)
(Alfabetik sırala)
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (581)