Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.865 isim arandı. Son arananlar: Canşah, Tekiner, Verdinaz, Serim, Dimitri.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Şahismail ♂
3.316 kişi
Sıklık sırası
= Şah+ İsmail Kars, Erzurum, Ağrı+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Cüneyd torunu, Haydar oğlu Şah İsmail (h. 1501-1524) Safevi hanedanının ilk hükümdarı ve İran'da Şiiliği devlet doktrini olarak tesis eden kişidir. Azeri ve Alevilerce yüceltilir. Hatai mahlasıyla yazdığı nefesler halen Alevi kültürünün önemli bir parçasıdır.
 • Şahismail (3.261),
 • Şahismayil (16),
 • Şeyhismail (9),
 • Şaismail (8),
 • Şayismail (7),
 • Şahmail (6),
 • Şahismayıl (4),
 • Şahısmail (2),
 • Şahismal (1),
 • Şehismail (1),
 • Şayismayil (1)
(Alfabetik sırala)
Şah ♂
8.591 kişi
Sıklık sırası
Fa şâh "hükümdar"Alevi ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ayrı yazıldığında hemen her zaman Şah Ali, Şah Haydar, Şah Hüseyin, Şah İsmail benzeri tamlamaların ilk birimidir ve Alevi adıdır. Alevi ıstılahında şah, Allah ve Hz. Ali anlamında deyimdir.
 • Şah (8.535),
 • M.Şah (56)
(Alfabetik sırala)
İsmail ♂
929.279 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar ismâˁîl إِسْمَاعِيْل "İbrahim'in oğlu"
(İbr işmâˁ-el ישמעאל "rab duydu")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. İbrahim'in cariyesi Hacer'den doğan oğlu Tevrat'ta Arap halkının atası olarak tanımlanır. İslami gelenekte Hz. Muhammed'in cedlerinden biridir.
 • İsmail (927.407),
 • İsmayil (1.416),
 • İsmayıl (148),
 • H.İsmail (55),
 • İsamil (38),
 • Semail (37),
 • Ismail (29),
 • İsmali (21),
 • İsmahil (19),
 • İsmal (19),
 • İsmailhan (16),
 • Ismaıl (12),
 • İsmailcan (10),
 • İsmil (8),
 • K.İsmail (6),
 • İsmaıl (4),
 • Somail (3),
 • Esmai (3),
 • M.İsmail (3),
 • Esmail (2),
 • Esmei (2),
 • İsimail (2),
 • İsmaeil (2),
 • İsmai (2),
 • İsmeil (2),
 • İzmail (2),
 • İsmailağa (1),
 • B.İsmail (1),
 • Smail (1),
 • Ş.İsmail (1),
 • İsmmail (1),
 • İsmeyil (1),
 • İsmaiyil (1),
 • İsmaiy (1),
 • İsmaill (1),
 • İsmaiil (1),
 • Esmaeil (1)
(Alfabetik sırala)