Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.444 isim arandı. Son arananlar: Siyam, Rejin, Turgut, Gülsiye, Miray.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Alikulu ♂
7 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ KuluAzeri ismi:
Iğdır, Tuzluca
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk adlarındandır. Günümüzde sadece Caferi (Şii) Azerilerde rastlanır.
 • Alikulu (6),
 • Alikuli (1)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
772.587 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (772.580),
 • Aliağa (7)
(Alfabetik sırala)
Kulu ♂
136 kişi
Sıklık sırası
Tr "kölesi, hizmetkarı"Ahıska/Azeri ismi:
En çok Iğdır, Kars
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Şii İran kültürel etkisine tabi Türk topluluklarında ve özellikle Azerilerde sık kullanılan bir ad bileşenidir. Ar abdu'l- eşdeğeridir. Ali Kulu, Cafer Kulu, Hasan Kulu, Abbas Kulu, Necef Kulu, Rıza Kulu gibi bileşikler doğrudan doğruya Şiiliğe işaret eder. Geçmişte İran himayesinden uzak kalan Alevi gruplarda bazen +gülü şeklinde kamufle edilir. Allah Kulu, Tanrıkulu, Emirkulu gibileri Sünnilerde de görülür.
 • Kulu (99),
 • Kul (10),
 • Kuli (10),
 • Guli (7),
 • Koli (2),
 • Kulubey (2),
 • Külü (2),
 • Kulli (1),
 • Kulubay (1),
 • Kulubeyi (1),
 • Kulucan (1),
 • Küli (0),
 • Gulu (0),
 • Kulü (0),
 • Kulı (0)
(Alfabetik sırala)