Nişanyan Adlar, 15.263 maddebaşı ve 87.822 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.765 isim arandı. Son arananlar: Buğra, Zerbap, Albuz, Verdek, Arif.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Alimedet ♂
18 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ MedetAzeri ismi:
Tuzluca
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Alimedet (18)
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
  • Ali (2.445.945),
  • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)
Medet ♂
5.555 kişi
Sıklık sırası
Ar meded مَدَد "yardım, imdat" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İmdat adı ile eş anlamlıdır. Çoğu zaman "yeter, son olsun" anlamında kullanılır.
  • Medet (5.396),
  • Medat (88),
  • Meded (64),
  • Medethan (4),
  • Meddet (3)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Alimedet