Nişanyan Adlar, 15.288 maddebaşı ve 87.904 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 3.197 isim arandı. Son arananlar: Teknaz, Meriye, Ercan, Nasibe, Muhtedi.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Alimusa ♂
18 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ MusaAlevi ismi:
Dersim, Erzincan
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Alimusa (18)
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (2.445.945),
 • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)
Musa ♂
211.837 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar mûsâ موسی
(İbr môşe(h) משה‎)
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Beni İsrail kavmini Mısır esaretinden çıkaran ve onlara kutsal yasalarını getiren peygamberin adı Tevrat'ta Moşe, Kuran'da Musa olarak aktarılır. Adın kökeni tatmin edici bir şekilde açıklanamamıştır; eski Mısır dilinde olması ihtimali üzerinde durulabilir.
 • Musa (211.726),
 • Muse (39),
 • Müsa (17),
 • Musi (15),
 • H.Musa (12),
 • Müse (12),
 • Moussa (5),
 • M.Musa (4),
 • Musı (4),
 • K.Musa (3)
(Alfabetik sırala)