Nişanyan Adlar, 15.263 maddebaşı ve 87.822 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.617 isim arandı. Son arananlar: Olesya, Çağla, Yamani, Küçükali, Kuyumcu.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Alirıza ♂
12.775 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ Rıza Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Sünnilerde namaz kıldıran kişi veya herhangi bir cemaat önderi anlamındadır; Alevi Hz. Ali veya onun soyundan gelenler kastedilir. Dersim, Erzincan, Elbistan ve Malatya Akçadağ'da Alevilere özgü olan isim, Urfa-Antep tarafında Sünnilerce de kullanılır.
 • Alirıza (10.396),
 • Aliriza (2.142),
 • Alirza (108),
 • Alırıza (90),
 • A.Riza (13),
 • A.Rıza (6),
 • Alıriza (6),
 • Alrıza (4),
 • Elirza (4),
 • Alıreza (3),
 • Aliraza (1),
 • Alireza (1),
 • Alirızza (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Rızali
Ali ♂
2.445.965 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (2.445.945),
 • Aliağa (20)
(Alfabetik sırala)
Rıza ♂
183.935 kişi
Sıklık sırası
Ar riḍâ رضاء "hoşnutluk, (Allah'ı) kabullenme" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hz. Ali'nin unvanlarından biridir. Hz. Ali soyundan sekizinci imam olan Ali Rıza'nın (765–817) lakabıdır. Ali Rıza ve Rıza Ali bileşimleri sıklıkla kullanılır. * Kürt ağızlarında Rıda/Rida tercih edilir. İç ve Batı Anadolu ağızlarında eski kuşaklarda ön ünlü ilavesiyle Irza/İriza kullanılır.
 • Rıza (154.936),
 • Riza (28.727),
 • Irza (58),
 • Reza (50),
 • İrza (33),
 • Rıda (29),
 • Rida (28),
 • İriza (18),
 • M.Rıza (18),
 • Rızabey (14),
 • M.Riza (9),
 • İrze (6),
 • Rize (4),
 • Irıza (3),
 • İrıza (1),
 • Rizabey (1)
(Alfabetik sırala)