Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.307 isim arandı. Son arananlar: Sisem, Zenop, Alicengiz, Recep, Eray.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aliveli ♂
1 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ Veli İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Veli Hz. Ali'nin sıfatlarından biridir.
 • Aliveli (1)
Ali ♂
772.587 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (772.580),
 • Aliağa (7)
(Alfabetik sırala)
Veli ♂
57.849 kişi
Sıklık sırası
Ar welî وَلِيّ "gözeten, dost, özellikle Allah dostu" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkçede veli sözcüğü çoğu zaman veliullah ("Allah dostu") yerine kullanılır. Türbe kültüne konu olan aziz kişiler Veli olarak anılır. Ayrıca Hz. Ali'nin lakabıdır.
 • Veli (57.536),
 • Velican (206),
 • Velihan (70),
 • Velibey (11),
 • Velidede (11),
 • Velişıh (4),
 • H.Veli (3),
 • Velipaşa (3),
 • Velişah (2),
 • Velli (2),
 • M.Veli (1),
 • Velibek (0)
(Alfabetik sırala)