Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.120 isim arandı. Son arananlar: Sudem, Narhanım, Gulsum, Süveyda, Fakire.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aliziver ♂
18 kişi
Sıklık sırası
= Ali+ ZiverYerel isim:
Muş, Ağrı, Erzurum (Karayazı)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Aliziver (14),
 • Alizer (3),
 • Alizever (1)
(Alfabetik sırala)
Ali ♂
772.587 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁalî عليّ "yüksek"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ehl-i sünnete göre dördüncü, Şiilere göre ilk halife, peygamberin amcaoğlu ve damadıdır. Bazı Alevi öğretilerinde peygambere takaddüm eder. Veli, Murtaza, Rıza, Haydar, Zülfikar, Esedullah, Ebulhasan ve Dırğam adları da Ali'ye işaret eder.
 • Ali (772.580),
 • Aliağa (7)
(Alfabetik sırala)
Ziver ♂
1.668 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar züfer? زُفَر "çağlar, gürler"
En çok Mardin, Batman, Şırnak
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ezici çoklukla Mardin ve Batman'a özgü olan Ziver adıyla, İstanbul'da eski kuşak elitler arasında görülen Ziver (Farsça "süs, ziynet") adının farklı kökenlerden geldiği varsayılmalıdır. İlki muhtemelen Ar züfer ("çağlayan, gürleyen, aslan") karşılığı olup, Kürt lehçelerinde tipik olan ü = i ve f = v dönüşümlerini sergiler.
 • Ziver (1.598),
 • Zifer (17),
 • Zilver (10),
 • Ziyafer (10),
 • Zeyver (8),
 • Ziyver (8),
 • Zivar (6),
 • Ziyaver (6),
 • Ziğver (1),
 • Zirver (1),
 • Ziverbey (1),
 • Ziverhan (1),
 • Zivver (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Aliziver