Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.422 isim arandı. Son arananlar: Aslı, Dilgeş, Rubi, Gıyasettin, Karkın.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Apik ♂
27 kişi
Sıklık sırası
Abdullah adının kısaltımıdır, Apraham adının kısaltımıdır İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
İslam adlarında Abdullah ve benzerlerinin, Ermenicelerde Apraham adının kısaltımıdır.
 • Apik (27)
Abdullah ♂
470.904 kişi
Sıklık sırası
Sahabi adı
Ar ˁabd (a)llâh عَبْدُ الله "Allah kulu"
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin babasının adıdır. Osmanlı döneminde 18. yy'dan önce kişi adı olarak çok ender kullanılır, ancak Müslim kişinin gayrimüslim olan baba ve atası 'Abdullah' olarak anılırdı. Hıristiyan Araplarda 20. yy başlarına dek kullanılan kişi adıydı. Allah'ın 99'u aşkın adıyla yapılan çeşitlemeleri (Abdulkadir, Abdurrahim, Abdusselam...) eş anlamlıdır.
 • Abdullah (461.207),
 • Aptullah (3.303),
 • Abdulla (2.746),
 • Apdullah (2.302),
 • Abtullah (573),
 • Abdulah (317),
 • Abdüllah (111),
 • Aptulla (56),
 • Apdulla (39),
 • H.Abdullah (37),
 • Abdula (34),
 • Aptula (22),
 • Abtulla (18),
 • Abdullan (11),
 • Abudullah (10),
 • Abdulluh (9),
 • Abdallah (7),
 • Abdullahi (7),
 • Abdulllah (6),
 • Adullah (6),
 • Aptüllah (6),
 • M.Abdullah (5),
 • Abdalla (4),
 • Abadullah (4),
 • Abddullah (4),
 • Abdulleh (4),
 • Abidullah (4),
 • Abtulillah (4),
 • Apdüllah (4),
 • Abtula (3),
 • Abdellah (3),
 • Abdullak (3),
 • Abduullah (3),
 • Abedüllah (3),
 • Abdillah (2),
 • Abdullaah (2),
 • Abtulah (2),
 • Apdille (2),
 • Apdulah (2),
 • Aptulah (2),
 • Avdula (2),
 • Ebdullah (2),
 • Abdollah (1),
 • Abbdullah (1),
 • Abddulla (1),
 • Abdülah (1),
 • H.Aptullah (1),
 • Evdilek (1),
 • Apdullahı (1),
 • Aldullah (1),
 • Abrdullah (1),
 • Abidüllah (1),
 • Abıdula (1),
 • Abdülülah (1),
 • Abdülla (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Abdul, Abiş, Abo, Abuş, Apik, Apo, Hacıabdullah
Abraham ♂
175 kişi
Sıklık sırası
Tevrat kaynaklı ad
Erm apraham աբրահամ
(= İbrahim)
Ermeni ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ta Beni İsrail'in atası olarak anılan Avraham/İbrahim Batı Erm ilk ünsüzde tipik b > p dönüşümü ile Apraham olarak yazılır. Türkiye'de Apraham ve Abraham örneklerinin hemen hepsi Ermeni, birkaçı Süryanidir. İbr ve Yun biçimler için bkz. Avram.
 • Abraham (129),
 • Apraham (27),
 • Apram (10),
 • Apro (5),
 • Abrahan (1),
 • Abrahom (1),
 • Aprahan (1),
 • Epraham (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Apik