Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.527 isim arandı. Son arananlar: Efrahim, Hazel, Pakiye, Ebili, Altay.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aynaz ♀
108 kişi
Sıklık sırası
= Ay+ NazKürt ismi:
Diyarbakır+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Az sayıdaki Türk örnekte Ay+Naz kastedilmiş olabilir. Diyarbakır'ın Kulp, Hazro, Silvan bölgesinde yoğunlaşan çok sayıda örneğin kaynağı anlaşılamadı.
  • Aynaz (98),
  • Aynas (7),
  • Aynez (3)
(Alfabetik sırala)
Ay ♀
353 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kadın adlarında bazen "ışık, aydınlık" anlamında, bazen de dişilik belirtecidir. Karş. İlkay, Sonay, Duray.
  • Ay (339),
  • Aybanu (14)
(Alfabetik sırala)
Naz ♀
1.065 kişi
Sıklık sırası
Fa nâz "işve, cilve, istiğna" İstanbul, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Geleneksel isimlerde daima Farsi bir isim tamlamasının ikinci unsuru iken, kentli kesimde müstakil ad olarak kullanımı 1990'dan itibaren yaygınlaştı.
  • Naz (1.065)