Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.039 isim arandı. Son arananlar: Febiye, Zahide, Miftar, Mamoş, Mustul.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aytül ♀
4.474 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Tülay
En çok İzmir, İstanbul
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
1935'ten sonra beliren Yeni Türk adlarından Tülay'ın tersidir. Bazı örneklerde "bir gök cisminin ufuktan doğuşu" anlamına gelen Ar tülû' sözcüğü ile Ay-tüluu, bazen de Tr dolun sözcüğünün arkaik biçimleri olan tulun/tolun ile Ay-tulun ("dolunay") gibi ikincil anlamlar yüklendiği görülür.
 • Aytül (4.363),
 • Aytul (64),
 • Aytülü (18),
 • Aytülün (10),
 • Aytülin (7),
 • Aytulun (5),
 • Aytulu (3),
 • Aydül (2),
 • Aytula (2)
(Alfabetik sırala)
Tülay ♀
74.762 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
YTr "ay halesi?"
En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Hangi kaynaktan bulunduğu muğlak olan Tülünay bileşiğine Dil Devrimi yıllarında "ay halesi" anlamı yüklenmiştir. Dolunay veya eski deyimle tülûˁ-i kamer ("ay doğumu") ile ilgili olması daha muhtemel görünüyor. Fransızcadan alıntı ticari bir isim olan tül ("seyrek dokulu kumaş") sözkonusu değildir. Karş. Tülin.
 • Tülay (74.185),
 • Tulay (524),
 • Tüley (17),
 • Tilay (12),
 • Tülayi (9),
 • Tüllay (4),
 • Dülay (3),
 • Tuley (3),
 • Tülüy (3),
 • Tülüay (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Aytül, Tülya