Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 3.290 isim arandı. Son arananlar: Keleş, Evin, Güley, Nora, Hanarzu.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aytekin ♂
12.604 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Ay+ Tekin
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Abbasilerden el-Kaim-biemrillah (hd. 1031-1075) çağında Bağdad'da emirül ümera olan Türk kumandanının adıdır. Türkçü yazar Müfide Ferit (Tek)'in 1918'de yayınlanan Aytekin adlı romanının kahramanı bu adı taşır.
 • Aytekin (12.600),
 • Aytegin (4)
(Alfabetik sırala)
Ay ♂
81 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Erkek adlarına 'ay' genellikle "ışık, aydınlık", bazen "erkek evlat, bala" anlamındadır. Bazı örneklerde Ali yerine kullanılır. Karş. Binali = Binay, Canali = Canay, Durali = Duray, Gençali = Gençay, Mertali = Mertay, Nurali = Nuray.
 • Ay (81)
Tekin ♂
17.966 kişi
Sıklık sırası
ETr tigin "bey, prens" Doğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk devletlerinde hakan soyuna mensup kişilerin unvanıdır. Çoğul formu tigit, sözcüğün aslının Moğolcadan alıntı olabileceğini düşündürür. 1933'te önerilen ilk Yeni Türk adlarındandır. * Kullanımda bazen tek çocuk dileğini ve/veya durumunu ifade edebilir.
 • Tekin (17.817),
 • Tekiner (39),
 • Tigin (38),
 • Tiğin (20),
 • Tegin (12),
 • Tekinay (11),
 • Takin (10),
 • Tekincan (7),
 • Tekinhan (6),
 • Tekinel (3),
 • A.Tekin (2),
 • Tekinsel (1),
 • M.Tekin (0)
(Alfabetik sırala)