Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 12.125 isim arandı. Son arananlar: Saldıray, Oltan, Damat, Duygu, Utarit.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Aytuna ♂
18 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Ay+ Tuna
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Aytuna (18)
Ay ♂
100 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Erkek adlarına 'ay' genellikle "ışık, aydınlık", bazen "erkek evlat, bala" anlamındadır. Bazı örneklerde Ali yerine kullanılır. Karş. Binali = Binay, Canali = Canay, Durali = Duray, Gençali = Gençay, Mertali = Mertay, Nurali = Nuray.
  • Ay (100)
Tuna ♂
6.198 kişi
Sıklık sırası
= Tunga Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Nadiren Orta Avrupa'daki Tuna nehri kastedilse de, Yeni Türk adlarında genellikle efsanevi Türk kağanı Alp Er Tunga/Tonga adının varyantıdır. * Tuna nehrinin adı bilinmeyen bir tarih-öncesi dilden mirastır. Kuzey Bulgaristan ve Dobruca'yı kapsayan bir Osmanlı vilayetinin adı olmuştur. 1878'de bu vilayetten tehcir edilen Türklerin ad ve soyadlarında bu unsur sıkça görülür.
  • Tuna (4.504),
  • Tunahan (1.680),
  • Tunacan (9),
  • Y.Tuna (2),
  • Tunaer (2),
  • Tunabay (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Aytuna, Göktuna, Gürtuna, Tunakan