Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.219 isim arandı. Son arananlar: Hulika, Nesim, Şiho, Baybars, Marsel.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Baran ♀
1.272 kişi
Sıklık sırası
Fa veya Kr bârân "yağmur"Kürt ismi:
En çok Bingöl, Urfa
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Baran (1.264),
  • Barani (8)
(Alfabetik sırala)
Baran ♂
8.073 kişi
Sıklık sırası
Fa veya Kr bârân "yağmur" En çok Diyarbakır, Ağrı, Dersim
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kadın adlarında hemen her zaman, erkek adlarının da büyük çoğunluğunda "yağmur" anlamındadır. Bu sözcük Farsça ve Kürtçede ortaktır. * Türk adlarında bazen (Tatarca) "koç, davar" anlamı gözetilir. Dil Devrimi döneminde önerilen "servet, varlık, güç" anlamı da özellikle soy adlarında göz önünde bulundurulmuş olmalıdır.
  • Baran (8.015),
  • Barani (42),
  • Barancan (14),
  • Baranalp (2)
(Alfabetik sırala)