Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 3.171 isim arandı. Son arananlar: Tajdin, Ağalar, Erk, Ersayın, Sona.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Baytekin ♂
198 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Bay+ Tekin
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
"Zengin prens" anlamına gelen isim Beyhaki Tarih'inde 10. ve 11. yy'da birkaç kişinin adı olarak anılır. Flash Gordon çizgi romanı yak. 1934 yılından itibaren Türkçede Baytekin olarak tanınmıştır. Adın popülerliğinde bu olgunun payı vardır.
  • Baytekin (198)
Bay ♂
69 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "zengin, bey"
1940 dolayında doğanlarda Bay Bora, Bay İsmet, Bay Ziya benzeri bileşik adların ilk unsurudur. Geleneksel Türkçede "varlıklı, zengin" ve "soylu" anlamında sıfat olan bay sözcüğü, 1936'dan itibaren hitap deyimi olarak bey yerine kullanılmıştır.
  • Bay (69)
Tekin ♂
21.303 kişi
Sıklık sırası
ETr tigin "bey, prens" Doğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk devletlerinde hakan soyuna mensup prenslere verilen addır. Çoğul formu tigit, sözcüğün aslının Moğolcadan alıntı olduğunu düşündürür. 1933'te önerilen ilk Yeni Türk adlarındandır.
  • Tekin (21.219),
  • Tigin (30),
  • Takin (19),
  • Tiğin (17),
  • A.Tekin (7),
  • Tegin (7),
  • M.Tekin (4)
(Alfabetik sırala)