Adlar Sözlüğü yenilendi! (ayrıntılar)

Nişanyan Adlar, 16.601 maddebaşı ve 102.383 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.892 isim arandı. Son arananlar: Zeyfe, Nene, Revşan, Ahmet, Ali.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Belkiya ♂
98 kişi
Sıklık sırası
Tevrat kaynaklı ad
Ar berxiyâ برخيا
(İbr bereḵiya(h) ברכיה "Allah kutsadı")
En çok Erzurum
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'a göre Asaf b. Berexiya soyundan gelenlere ilahilerle tanrıyı yüceltme görevi verilmiştir. İslami Ruhaniyat geleneğinde Asif b. Berxiyâ Allah'ın en yüce adının sırrını bilen ve Şeba Melikesinin tahtını Hz. Süleyman'a getiren kişidir. Anadolu Alevi masallarında Belkıyâ Şahmaran ve Hz. Süleyman öykülerinin kahramanı olan delikanlıdır. Şahmaran'dan tanrısal sırları öğrenmeye çalışır.
 • Belkiya (38),
 • Belkıya (14),
 • Belgiya (12),
 • Belkiye (10),
 • Belgıya (6),
 • Belki (5),
 • Belkaya (4),
 • Belgiye (2),
 • Belkiyar (2),
 • Balkiye (1),
 • Bergiya (1),
 • Belkıye (1),
 • Belhiya (1),
 • Balgıya (1),
 • Belkia (0),
 • Balkıya (0),
 • Berkiya (0)
(Alfabetik sırala)
Belkiye ♀
357 kişi
Sıklık sırası
= Belkıs? En çok Erzurum
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kadın adlarında genellikle Belkıs ile eşleştirilir. Ancak karş. Belkiya (E). 1940-50'lerde Erzurum'da yaygın olan isim günümüzde tedavülden düşmüştür.
 • Belkiye (147),
 • Belkiya (49),
 • Balkiye (47),
 • Belgiye (43),
 • Belkıya (19),
 • Belgiya (14),
 • Belki (10),
 • Balkıya (9),
 • Belgıya (6),
 • Belkıye (3),
 • Balkiya (2),
 • Belkia (2),
 • Balkıye (1),
 • Belkuya (1),
 • Belkiyar (1),
 • Belke (1),
 • Belğiya (1),
 • Belguya (1),
 • Belkaya (0)
(Alfabetik sırala)
Belkıs ♀
13.153 kişi
Sıklık sırası
Ar belqîs بلقيس Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Efsanevi zenginlik ve bilgeliğe sahip Saba kraliçesinin Hz. Süleyman'ı ziyareti Tevrat ve Kuran'da anılır. Ancak Bilqis/Belkıs adına 9. yy'dan itibaren Arap kaynaklarında rastlanır. Bu ismin Yun pallakís ("cariye") sözcüğünden türediği genellikle kabul edilir. * Türkçede bazen 'Bal Kız' olarak yorumlanır. Balkize varyantı bununla ilgili olsa gerekir.
 • Belkıs (5.901),
 • Belkız (3.725),
 • Belkis (831),
 • Belkisa (745),
 • Balkız (485),
 • Belkise (468),
 • Belkiz (447),
 • Belkıza (84),
 • Belkısa (84),
 • Belgiz (76),
 • Balkıs (72),
 • Belkıze (61),
 • Balkize (20),
 • Belkıse (18),
 • Belgis (16),
 • Belgız (13),
 • Balkıza (12),
 • Balkis (12),
 • Berkız (11),
 • Balkiz (8),
 • Berkiz (7),
 • Balkiza (6),
 • Balgız (5),
 • Bilgiz (4),
 • Balkısa (4),
 • Balkıze (4),
 • Balkise (4),
 • Belgiza (4),
 • Bilkız (3),
 • Bıllakız (3),
 • Belkizer (3),
 • Bılkız (2),
 • Belgıs (2),
 • Bilgüze (2),
 • Belgisa (2),
 • Bilkes (1),
 • Bilkıs (1),
 • Balkizer (1),
 • Bilkiz (1),
 • Belkiyse (1),
 • Belkiisa (1),
 • Belkıziye (1),
 • Balkisa (1),
 • Barkize (1),
 • Belkiyis (0),
 • Belkızan (0),
 • Bıllagız (0)
(Alfabetik sırala)