Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.761 isim arandı. Son arananlar: Metin, Suna, Hucuz, Nevzat, Bolkan.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Belkiya ♂
222 kişi
Sıklık sırası
Tevrat kaynaklı ad
Ar berxiyâ برخيا
(İbr bereḵiya(h) ברכיה "Allah kutsadı")
Erzurum+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'a göre Asaf b. Berexiya soyundan gelenlere ilahilerle tanrıyı yüceltme görevi verilmiştir. İslami Ruhaniyat geleneğinde Asif b. Berxiyâ Allah'ın en yüce adının sırrını bilen ve Şeba Melikesinin tahtını Hz. Süleyman'a getiren kişidir. Anadolu Alevi masallarında Belkıyâ Şahmaran ve Hz. Süleyman öykülerinin kahramanı olan delikanlıdır. Şahmaran'dan tanrısal sırları öğrenmeye çalışır.
 • Belkiya (73),
 • Belkiye (37),
 • Belkıya (35),
 • Belgiya (16),
 • Belkaya (10),
 • Belki (9),
 • Belgıya (8),
 • Belkia (6),
 • Balkiye (6),
 • Belgiye (5),
 • Balkıya (4),
 • Belkiyar (4),
 • Berkiya (4),
 • Belhiya (2),
 • Balgıya (1),
 • Belkıye (1),
 • Bergiya (1)
(Alfabetik sırala)
Belkiye ♀
995 kişi
Sıklık sırası
= Belkıs? Erzurum+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kadın adlarında genellikle Belkıs ile eşleştirilir. Ancak karş. Belkiya (E). 1940-50'lerde Erzurum'da yaygın olan isim günümüzde tedavülden düşmüştür.
 • Belkiye (498),
 • Belkiya (139),
 • Balkiye (106),
 • Belgiye (80),
 • Belkıya (54),
 • Belki (23),
 • Balkıya (17),
 • Belgiya (15),
 • Belhiye (14),
 • Belkıye (13),
 • Belgıya (10),
 • Balkiya (7),
 • Belguya (6),
 • Belkia (5),
 • Belkaya (4),
 • Balkıye (2),
 • Belke (2)
(Alfabetik sırala)
Belkıs ♀
26.120 kişi
Sıklık sırası
Ar belqîs بلقيس Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Efsanevi zenginlik ve bilgeliğe sahip Saba kraliçesinin Hz. Süleyman'ı ziyareti Tevrat ve Kuran'da anılır. Ancak Bilqis/Belkıs adına 9. yy'dan itibaren Arap kaynaklarında rastlanır. Bu ismin Yun pallakís ("cariye") sözcüğünden türediği genellikle kabul edilir. * Türkçede bazen 'Bal Kız' olarak yorumlanır. Balkize varyantı bununla ilgili olsa gerekir.
 • Belkıs (8.146),
 • Belkız (4.941),
 • Belkisa (2.709),
 • Belkize (2.085),
 • Belkise (1.844),
 • Belkis (1.821),
 • Belkiza (1.158),
 • Balkız (1.129),
 • Belkiz (830),
 • Belkıza (261),
 • Belkısa (256),
 • Balkıs (162),
 • Belkıze (119),
 • Belgiz (115),
 • Belkıse (82),
 • Balkize (54),
 • Belkizan (51),
 • Balkıza (38),
 • Belgis (33),
 • Berkız (28),
 • Bıllakız (23),
 • Balkis (23),
 • Balkiz (21),
 • Belgız (20),
 • Balkıze (16),
 • Belkiyis (16),
 • Balkiza (14),
 • Belgiza (14),
 • Balkısa (13),
 • Berkiz (13),
 • Balkise (12),
 • Balgız (11),
 • Bilgiz (8),
 • Barkize (8),
 • Belkizi (6),
 • Belgıs (5),
 • Belkıziye (5),
 • Balkisa (4),
 • Bilgüze (4),
 • Bilkız (4),
 • Bilkiz (2),
 • Bılkız (2),
 • Bıllagız (2),
 • Balkizer (2),
 • Belkızan (2),
 • Belkiisa (2),
 • Belkeyis (2),
 • Belgisa (2),
 • Belkizer (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Belkiye, Bilkeyis