Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.839 isim arandı. Son arananlar: Bahanur, Nebiye, Zinifer, Dağ, Bolu.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Berhi ♀
44 kişi
Sıklık sırası
Kr berhî "direniş"Kürt ismi:
Bingöl, Diyarbakır
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Berhiv (19),
 • Berhin (11),
 • Berhi (8),
 • Berhiye (6)
(Alfabetik sırala)
Berho ♂
84 kişi
Sıklık sırası
İbrahim adının kısaltımıdırKürt ismi:
Urfa, Van, Mardin
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Milli aşireti reisi Berho Ağa (= İbrahim Paşa) II. Abdülhamit döneminde Urfa ve Viranşehir yöresinde efsane niteliği kazanmıştı.
 • Berho (51),
 • Beri (16),
 • Berhi (4),
 • Birho (4),
 • Berhoş (2),
 • Birhi (2),
 • Barho (2),
 • Bırhim (1),
 • Birhe (1),
 • Biri (1),
 • Birhü (0),
 • Birhu (0),
 • Barko (0),
 • Berğo (0),
 • Bahlo (0),
 • Berhı (0),
 • Behro (0),
 • Berhe (0),
 • Bırho (0),
 • Biru (0),
 • Berha (0),
 • Bırhı (0)
(Alfabetik sırala)
İbrahim ♂
438.451 kişi
Sıklık sırası
Tevrat ve Kuran kaynaklı ad
Ar ibrâhîm إبراهيم
(İbr aḇraham אַבְרָהָם "dede")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ın Yaratılış kitabında İsrailoğulları'nın ve (diğer oğlu İsmail vasıtasıyla) Arapların atası olarak anlatılır. İslami kabule göre tek tanrılı dinlerin öncüsü ve peygamberin mensup olduğu Kureyş soyunun atasıdır. Yerel geleneğe göre Urfa'da yaşamıştır; bu nedenle Urfa'da son derece popüler bir addır.
 • İbrahim (438.131),
 • İprahim (132),
 • İbrahimcan (53),
 • İbrayim (25),
 • İbirahim (15),
 • İbram (14),
 • S.İbrahim (10),
 • İbrahimhan (10),
 • İbrahım (7),
 • İbraim (6),
 • M.İbrahim (5),
 • İbrrahim (4),
 • İbahim (3),
 • İbragim (3),
 • İbrahil (3),
 • İbrahm (3),
 • İbarhim (2),
 • Ebrahim (2),
 • İbraihm (2),
 • Ibrahim (2),
 • İbrim (2),
 • İbrihim (1),
 • İprim (1),
 • İbrhim (1),
 • İprayin (1),
 • İbryam (1),
 • Bramo (1),
 • İbrahin (1),
 • İbrehim (1),
 • Brahim (1),
 • Eprayim (1),
 • Ibrahım (1),
 • Ibrıyam (1),
 • İbarahim (1),
 • İbhahim (1),
 • İbrafim (1),
 • İbrahaim (1),
 • İbrahimdede (1),
 • İbrahi (0),
 • İprahım (0),
 • İbrahiem (0),
 • İbrahimm (0),
 • İbrahit (0),
 • İbrahum (0),
 • İbraıhim (0),
 • Ibraim (0),
 • İbraım (0),
 • İbraın (0),
 • Ibram (0),
 • İbraühim (0),
 • İbrhahim (0),
 • İbrhaim (0),
 • İbrıam (0),
 • İbriayim (0),
 • İbriham (0),
 • İbrnahim (0),
 • İbdrahim (0),
 • İbriam (0),
 • Ibrıam (0),
 • Birahim (0),
 • İbrahhim (0),
 • İbrahimn (0),
 • İfrahim (0),
 • İbraham (0),
 • İbrahem (0),
 • Ebrahım (0),
 • İbraheim (0),
 • İbkrahim (0),
 • İbmrahim (0),
 • İbraihim (0),
 • İbriyam (0),
 • İbrrhim (0),
 • Ö.İbrahim (0),
 • İblrahim (0),
 • İbraahim (0)
(Alfabetik sırala)