Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 3.207 isim arandı. Son arananlar: Daryo, Bilgehan, Doğay, Edine, Kızyeter.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Beyhan ♀
36.057 kişi
Sıklık sırası
= Bey+ Han Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Beyhan adı erkeklerde "bey hükümdar", kadınlarda ise "bey hanımı" olarak yorumlanır. Sultan İbrahim'in kızı Beyhan Sultan Hezarpare Ahmed Paşa ile, 3. Mustafa'nın kızı Beyhan Sultan ise Silahtar Mustafa Paşa ile evlendirildi.
 • Beyhan (35.420),
 • Bayhan (224),
 • Beyhane (121),
 • Bihan (106),
 • Behan (87),
 • Beyha (77),
 • Beyhani (7),
 • Beyhangül (6),
 • Beyhaniye (5),
 • Beyhannur (4)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Beyan
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (581)
Beyhan ♂
3.571 kişi
Sıklık sırası
= Bey+ Han İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Gazneli Mahmud'un (971-1030) kayın babası olan Uygur beyinin adı veya lakabıdır.
 • Beyhan (3.464),
 • Beyan (42),
 • Beyhani (39),
 • Bihan (26)
(Alfabetik sırala)
Bey ♂
1.029 kişi
Sıklık sırası
Tr İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkçede cari olan herhangi bir erkek adına Bey eklemek yoluyla yapılan bileşik adlar özellikle Kafkasya kökenli topluluklarda yaygındır. Toplam 20.000 nüfusa sahip 500 dolayında farklı bileşik ad kaydedilmiştir * En erken Türkçeden itibaren kullanılan beg unvanı, erken Türkçe soyluluk terimlerinin birçoğu gibi, İrani bir dilden alıntı olabilir. Asya ve İran lehçelerinde beg/beğ biçimi korunurken, Fırat batısında en geç 15. yy'dan itibaren bey standarttır.
 • Bey (981),
 • Beg (27),
 • Beğ (21)
(Alfabetik sırala)
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.404),
 • Khan (11)
(Alfabetik sırala)