Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 711 isim arandı. Son arananlar: Sonsen, Acer, Azemine, Mamile, Yıldırım.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Bilgehan ♀
1.192 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Bilge+ Han
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bilge Han (683-734) ikinci Göktürk Devleti'nin hükümdarlarındandır. Türkçe ilk yazılı belge olan Orhun Yazıtları, Bilge Han ile kardeşi Kültigin'in başarılarını anlatır.
 • Bilgehan (1.190),
 • Bilğehan (2)
(Alfabetik sırala)
Bilge ♀
14.204 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
ETr "bilen, bilici"
( Bilge Kağan (öl. 734) bilinen ilk Türkçe yazıt olan Orhun Yazıtlarından birini diktiren hükümdardır. Türkiye Türkçesinde 16. yy'dan sonra kullanımdan düşmüş olan sözcük 1935'te canlandırıldı.)
İstanbul, Ankara, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bilge Kağan (öl. 734) bilinen ilk Türkçe yazıt olan Orhun Yazıtlarından birini diktiren hükümdardır. Türkiye Türkçesinde 16. yy'dan sonra kullanımdan düşmüş olan isim 1935'te canlandırıldı.
 • Bilge (14.135),
 • Bilgeşan (21),
 • Bilgecan (15),
 • Bilğe (13),
 • Bilgegül (6),
 • Bilgem (5),
 • Bilgeşen (4),
 • Bilgeşah (3),
 • Bilgeç (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Bilgehan, Bilgenur, Bilgesu
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (581)
Bilgehan ♂
1.950 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Bilge+ Han
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bilge Han (683-734) ikinci Göktürk Devleti'nin hükümdarlarındandır. Türkçe ilk yazılı belge olan Orhun Yazıtları, Bilge Han ile kardeşi Kültigin'in başarılarını anlatır.
 • Bilgehan (1.585),
 • Bilgihan (346),
 • Bilgekağan (7),
 • Bilgekaan (6),
 • Bilğehan (2),
 • Bülgühan (2),
 • Bilgahan (1),
 • Bilğihan (1)
(Alfabetik sırala)
Bilge ♂
1.350 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
ETr "bilen, bilici"
İstanbul, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bilge Kağan (öl. 734) bilinen en eski Türkçe yazıt olan Orhun Yazıtlarından birini diktiren hükümdardır. Türkiye Türkçesinde 16. yy'dan sonra kullanımdan düşmüş olan isim 1935'te canlandırıldı.
 • Bilge (1.336),
 • Bilgecan (10),
 • Bilğe (4)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Bilgehan
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.404),
 • Khan (11)
(Alfabetik sırala)