Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.539 isim arandı. Son arananlar: Meşedi, Pakistan, FERİDDİN, Sefri, Zilşan.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Cantekin ♂
323 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Can+ Tekin
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Cantekin (323)
Can ♂
94.753 kişi
Sıklık sırası
Fa cân "yaşam, sevgi sözü" En çok İstanbul, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Farsça kökenli sözcük Türkçede öteden beri sevgi ve dostluk unvanıdır. Özellikle Bektaşi geleneğinde sıkça kullanılır. Bağımsız kişi adı olarak kullanımına 20. yy başlarından itibaren rastlanır, ancak 1960'lardan sonra (belki İng John adıyla ses benzerliğinin de etkisiyle) kentli kesimde çok yaygınlaşır. 1980'lerden sonra her türlü isme erillik belirteci olarak eklenir (Egecan, Ufukcan, Uğurcan vb.).
 • Can (94.737),
 • M.Can (16)
(Alfabetik sırala)
Tekin ♂
17.966 kişi
Sıklık sırası
ETr tigin "bey, prens" Doğu illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Eski Türk devletlerinde hakan soyuna mensup kişilerin unvanıdır. Çoğul formu tigit, sözcüğün aslının Moğolcadan alıntı olabileceğini düşündürür. 1933'te önerilen ilk Yeni Türk adlarındandır. * Kullanımda bazen tek çocuk dileğini ve/veya durumunu ifade edebilir.
 • Tekin (17.817),
 • Tekiner (39),
 • Tigin (38),
 • Tiğin (20),
 • Tegin (12),
 • Tekinay (11),
 • Takin (10),
 • Tekincan (7),
 • Tekinhan (6),
 • Tekinel (3),
 • A.Tekin (2),
 • Tekinsel (1),
 • M.Tekin (0)
(Alfabetik sırala)