Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.128 isim arandı. Son arananlar: Şükufe, Neşet, Esed, Kayaalp, Eser.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Dünyamin ♂
307 kişi
Sıklık sırası
= Bünyamin En çok Aksaray, Niğde, Tarsus
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Azerbaycan'da yaygın adlardandır. Türkiye'de daha çok Akdeniz ve Ege Bölgesi Yörüklerinde görülür.
 • Dünyamin (164),
 • Dünyamil (76),
 • Dünyami (39),
 • Dünnami (3),
 • Dünyabil (3),
 • Dunyami (2),
 • Dunyamil (2),
 • Dünyabir (2),
 • Dunami (1),
 • Tünyamin (1),
 • Tümyamin (1),
 • Düyami (1),
 • Düryamil (1),
 • Dünyemin (1),
 • Dünyanim (1),
 • Dünyani (1),
 • Dünyamün (1),
 • Dünyamir (1),
 • Dünyamini (1),
 • Dünyamili (1),
 • Dünyabin (1),
 • Dünyabi (1),
 • Dunyamin (1),
 • Dounyamin (1),
 • Dünnamil (0),
 • Duyami (0),
 • Dunyabil (0)
(Alfabetik sırala)
Bünyamin ♂
26.316 kişi
Sıklık sırası
Tevrat kaynaklı ad
Ar binyâmîn بنيامين "Yusuf'un kardeşi"
(İbr ben-yamîn בנימין "sağ/kutlu oğlu")
Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'ta Yakup'un on iki oğlunun en küçüğünün adıdır. Ağabeyi Yusuf ile birlikte Mısır'da kalır. Kuran'da ismi verilmeksizin "Yusuf'un kardeşi" olarak anılır. * Binyamin/Binyami biçimi Kürtlerde, Beyamil/Beyamin biçimleri Bulgaristan göçmenlerinde caridir. Gayrimüslim varyantları için Benyamin maddesine bakınız.
 • Bünyamin (24.061),
 • Bünyami (1.284),
 • Binyamin (244),
 • Binyami (168),
 • Bünyemin (102),
 • Bunyamin (90),
 • Bünyamil (61),
 • Bünyamün (32),
 • Bünyam (20),
 • Münyamin (18),
 • Bunyami (15),
 • Biyamin (14),
 • Binnami (12),
 • Bünyani (12),
 • Bilyami (10),
 • Beyyami (10),
 • Ünyami (8),
 • Binyamil (7),
 • Biyamil (7),
 • Binamin (7),
 • Bilyamin (7),
 • İbniyami (6),
 • Bünyamen (6),
 • Bünyamın (6),
 • Benyami (6),
 • İbniyamin (5),
 • Bünyemi (5),
 • Ünyamin (5),
 • Piyamin (4),
 • Bilyamil (4),
 • Binnamin (4),
 • Bunyemin (4),
 • Büyamin (4),
 • Büyami (4),
 • Bunyamın (3),
 • Beyyamin (3),
 • Bünyamun (3),
 • Büryamin (3),
 • Bünyabin (3),
 • Bünyabi (2),
 • Bünyame (2),
 • Minyamin (2),
 • Bülyamin (2),
 • Bünyamül (2),
 • Binyame (2),
 • Münyami (1),
 • Bünyanim (1),
 • Ünyamim (1),
 • Ünyamil (1),
 • Pünyamin (1),
 • Benaymin (1),
 • Piyamil (1),
 • Müyamin (1),
 • Bünyümin (1),
 • İbniyamen (1),
 • Münyamen (1),
 • Miyamil (1),
 • M.Bünyamin (1),
 • Bünyamiin (1),
 • Balyamin (1),
 • Beniemmin (1),
 • Benyam (1),
 • Benyanin (1),
 • Benyemi (1),
 • Benyemil (1),
 • Benyemin (1),
 • Beyyam (1),
 • Bınyamin (1),
 • Binhami (1),
 • Biniyamin (1),
 • Binyamen (1),
 • Bünyammin (1),
 • Bünyamı (1),
 • Bünyaman (1),
 • Bünyağmi (1),
 • Bünyaemin (1),
 • Bünnamin (1),
 • Bünmami (1),
 • Bülyami (1),
 • Bunyamil (1),
 • Bönyami (1),
 • Binyamel (1),
 • Binyamı (0),
 • Bönyamin (0),
 • Belyamin (0),
 • Benamin (0),
 • Bilyemin (0),
 • Binyamın (0),
 • Binyamır (0)
(Alfabetik sırala)