Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 793 isim arandı. Son arananlar: Tolga, Heremsi, Mecail, Nesime, Möhrettin.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Daniel ♂
302 kişi
Sıklık sırası
Tevrat kaynaklı ad
İbr dânî-el דָּנִיֵּאל "Allah'ın yargısı"
Gayrimüslim ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tevrat'a geç dönemde eklenmiş bir kitabın konusu olan Daniel, Babil kralının zulmüne uğramışken bilgeliği ve dindarlığıyla kurtularak vezirliğe yükselir. Hıristiyan ve İslam geleneklerinde peygamber sayılır. * Danyel ve Daniyel örneklerinin yaklaşık yarısı Çukurova ve Hatay yöresinde Danyal eşdeğeri İslam adıdır. Daniel yazımı en çok Yahudilerde ve yanısıra Hatay Hıristiyanlarında, Süryanilerde, Avrupa kökenlilerde ve nadiren Türklerde görülür. Ermenilerde Taniel/Taniyel kullanılır.
 • Daniel (119),
 • Danyel (91),
 • Daniyel (76),
 • Daniyer (3),
 • Denyel (3),
 • Danial (2),
 • Danil (2),
 • Danilo (2),
 • Daniele (1),
 • Danielkaan (1),
 • Daniels (1),
 • Danyıl (1),
 • Deniel (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Danyal
Daniela ♀
232 kişi
Sıklık sırası
Lat daniela "Daniel'in dişisi"
(İbr dânî-el דָּנִיֵּאל "yargıcım Allah")
Gayrimüslim ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Örneklerin büyük bir kısmı Romanyalıdır. Yurt dışına göçen Süryani ve Hıristiyan Araplarda da yaygındır.
 • Daniela (188),
 • Danielle (20),
 • Daniella (8),
 • Daniele (3),
 • Danyel (3),
 • Danyela (3),
 • Daniel (2),
 • Danyele (2),
 • Daniyel (1),
 • Daniyela (1),
 • Daniyella (1),
 • Deniela (0)
(Alfabetik sırala)