Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 4.572 isim arandı. Son arananlar: Türkhan, Haver, Adni, Şeyda, Kursat.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Demirhan ♀
672 kişi
Sıklık sırası
= Demir+ Han İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Demirhan (531),
 • Demiran (90),
 • Temurhan (23),
 • Demran (8),
 • Temürhan (7),
 • Demihan (3),
 • Temrihan (3),
 • Temuran (3),
 • Deman (2),
 • Temurkan (2)
(Alfabetik sırala)
Demire ♀
651 kişi
Sıklık sırası
Tr "Demir'in dişisi" İstanbul, İzmir+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Geleneksel Türk adlarındandır. 1970'lerin ortalarından itibaren hiç kullanılmaz.
 • Demire (504),
 • Demir (147)
(Alfabetik sırala)
Han ♀
581 kişi
Sıklık sırası
Tr "hanım" İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğu örnekte başka bir ada eklenmiş dişi belirteci veya Hanım sözcüğünün kısaltımıdır. Esasen "bey, hükümdar" anlamına gelen Han sözcüğünün dişilik belirteci olarak kullanılması Türk dillerinde yaygın bir özelliktir.
 • Han (581)
Demirhan ♂
773 kişi
Sıklık sırası
= Demir+ Han İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğunlukla Türk/Moğol hakanı Aksak Timur (Timur Kağan) kastedilir. Doğu Sibirya'daki Altay Türklerinin masallarında tanrı Ülgen'ün üçüncü oğlu ve savaş beyi olarak anılan Temirxan'ın adı tarihi bir şahsiyet olan Timur'dan türetilmiş olabilir.
 • Demirhan (667),
 • Temurhan (83),
 • Temürhan (17),
 • Temuhan (3),
 • Temrihan (2),
 • Tamirhan (1)
(Alfabetik sırala)
Demir ♂
12.296 kişi
Sıklık sırası
Tr "bir metal" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Geleneksel Türk adlarındandır. Arkaik Timur, Teymur, Temür biçimleri yakın döneme dek kullanımda kalmıştır.
 • Demir (12.259),
 • Demür (28),
 • M.Temir (6),
 • Demur (1),
 • H.Temur (1),
 • Ö.Temur (1)
(Alfabetik sırala)
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.404),
 • Khan (11)
(Alfabetik sırala)