Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 6.854 isim arandı. Son arananlar: Aligalip, Fatey, Cindo, Surethan, Şöhret.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Demirhan ♂
773 kişi
Sıklık sırası
= Demir+ Han İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Çoğunlukla Türk/Moğol hakanı Aksak Timur (Timur Kağan) kastedilir. Doğu Sibirya'daki Altay Türklerinin masallarında tanrı Ülgen'ün üçüncü oğlu ve savaş beyi olarak anılan Temirxan'ın adı tarihi bir şahsiyet olan Timur'dan türetilmiş olabilir.
 • Demirhan (667),
 • Temurhan (83),
 • Temürhan (17),
 • Temuhan (3),
 • Temrihan (2),
 • Tamirhan (1)
(Alfabetik sırala)
Demir ♂
12.296 kişi
Sıklık sırası
Tr "bir metal" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Geleneksel Türk adlarındandır. Arkaik Timur, Teymur, Temür biçimleri yakın döneme dek kullanımda kalmıştır.
 • Demir (12.259),
 • Demür (28),
 • M.Temir (6),
 • Demur (1),
 • H.Temur (1),
 • Ö.Temur (1)
(Alfabetik sırala)
Han ♂
3.415 kişi
Sıklık sırası
= Hakan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Evvelce Hun ve Göktürk imparatorlarının sıfatı iken 12.-13. yüzyıla doğru "bey" anlamında genel bir saygı unvanına dönüşmüştür. "Başkasına tabi olmayan kişi" olarak yorumlanabilir. Türkçe adlarda hem erillik hem dişilik belirteci olarak kullanılır.
 • Han (3.404),
 • Khan (11)
(Alfabetik sırala)