Nişanyan Adlar, 15.288 maddebaşı ve 87.904 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 5.198 isim arandı. Son arananlar: Nursefa, Rumeysa, Tanyu, Zerga, Sudan.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Dumrul ♂
57 kişi
Sıklık sırası
Dede Korkut kaynaklı ad
= Tuğrul?
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Dede Korkut'un Orpheus efsanesini andıran bir öyküsünde Deli Dumrul Azrail'e meydan okur; eşi onun yerine ölmeyi kabul edince Allah tarafından affedilir. Adı muhtemelen Tuğrıl adının Oğuzca eşdeğeridir.
 • Dumrul (32),
 • Tomrul (13),
 • Tumrul (8),
 • Dumrel (4)
(Alfabetik sırala)
Tuğrul ♂
8.799 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr toğrul "doğana benzer yırtıcı kuş, şaybaz, toygun/taygun"
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Mikail oğlu Toğrıl/Tuğrıl Bey (990-1063) Selçuklu devletinin kurucularından biri ve ilk hakanıdır. Bir diğer Tuğrıl Han (öl. 1203) Cengiz Han'ın müttefiki ve Kubilay Han'ın büyük amcasıdır. Doğrul Baba 'doğan donuna' girerek Hacı Bektaş'a saldırmış fakat sonradan ona biat etmiştir. Macar ulusal mitolojisinde, Macarları 9. yy'da Avrupa'ya yönlendiren efsanevi kuşun adı da Turul/Tuğrul'dur.
 • Tuğrul (8.390),
 • Turul (137),
 • Tugrul (87),
 • Tuğrulhan (60),
 • Tuğral (50),
 • Toğrul (22),
 • Turil (9),
 • Toral (5),
 • Torul (5),
 • Tuğrel (5),
 • Doğrul (5),
 • Turğal (4),
 • Turğul (4),
 • Turgul (4),
 • Tuğrulcan (3),
 • Tugrel (2),
 • Tugrulhan (2),
 • Tuğrulalp (1),
 • Tuğurul (1),
 • Tuhrul (1),
 • Turrul (1),
 • Tuğrulşan (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Dumrul, Durul, Ertuğrul