Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 9.356 isim arandı. Son arananlar: Feyza, Arya, Ubeydullah, Ergen, Abdulkafi.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Emra ♀
525 kişi
Sıklık sırası
= Emre En çok Bingöl, Diyarbakır
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Emra (525)
Emre ♀
1.824 kişi
Sıklık sırası
Fa hem-râh "yoldaş" Batı illeri
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kadın adı olarak kullanımda belki Emîre ("bey hanımı, prenses") kastedilmiş olabilir. Hemrâh yorumu için Emre (E) maddesine bakınız.
 • Emre (1.120),
 • Emrah (444),
 • İmre (108),
 • Emray (51),
 • Emrehan (30),
 • Emregül (23),
 • Emrem (21),
 • İmrehan (18),
 • Emrahan (7),
 • Emraha (2)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Emra, Hemra
Emra ♂
418 kişi
Sıklık sırası
= Emre İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Emra (414),
 • Emrağ (4)
(Alfabetik sırala)
Emre ♂
154.073 kişi
Sıklık sırası
Fa hem-râh "yoldaş" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Türkiye Türkçesinde 13./14. yy'dan itibaren Emre ve Emrah şekillerinde sıkça görülen bir isimdir. Kökeni unutulmuş olan ismi F. Köprülü "ağabey", F. Timurtaş ve A. Gölpınarlı "sevilen, sevgili" olarak yorumlamayı denemişlerdir. Ancak A. Tietze ve S. Tezcan ismin aslının Fa hem-râh ("yoldaş") olduğunu inandırıcı delillerle gösterirler.
 • Emre (152.208),
 • Emrecan (1.261),
 • Emrehan (509),
 • Emrem (39),
 • İmre (36),
 • Emray (18),
 • Emire (2),
 • İmrehan (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Emra, Emrah, Emruş, Yunusemre