Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.492 isim arandı. Son arananlar: Sezaver, Alimirze, Çako, Kazıklı, Perla.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Enver ♂
42.200 kişi
Sıklık sırası
Ar enwer أنور "çok nur(lu)" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Nur adının mübalağasıdır. Türkiye ve bölge ülkelerindeki çoğu örnekte son dönem Osmanlı komutanlarından Enver Paşa (1881-1922) kastedilir.
 • Enver (42.083),
 • Envercan (24),
 • Enveri (16),
 • Envar (15),
 • Emver (11),
 • Anver (9),
 • Anvar (9),
 • Enverhan (8),
 • Enber (8),
 • Enverpaşa (3),
 • Envari (3),
 • Envel (2),
 • Evner (1),
 • Enversoy (1),
 • M.Enver (1),
 • R.Enver (1),
 • Enverbey (1),
 • Enverefe (1),
 • Enever (1),
 • Anwer (1),
 • Anwar (1),
 • Meh.Enver (0),
 • Enverbeg (0)
(Alfabetik sırala)
Enveriye ♀
144 kişi
Sıklık sırası
Ar enwerîye(t) أنورى "nura mensup, Enver'e mensup" Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Örneklerin kayda değer bir kısmı 1910 ve 1920'li yıllarda doğmuş olduğu için ismin siyasi eğilim bildirdiği varsayılabilir.
 • Enveriye (79),
 • Enver (45),
 • Envere (6),
 • Envare (4),
 • Envariye (3),
 • Envera (3),
 • Envar (2),
 • Enveriyenur (1),
 • Enverya (1),
 • Enveri (0)
(Alfabetik sırala)