Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.838 isim arandı. Son arananlar: Aren, Pevrül, Pevril, Tatyos, Güray.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Erdihan ♀
204 kişi
Sıklık sırası
= Erdoğan?Kürt ismi:
En çok Mardin (Nusaybin, Kızıltepe)
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
 • Erdihan (181),
 • Erdahan (8),
 • Erdehan (6),
 • Erdiğan (4),
 • Erdahani (3),
 • Erdiyan (1),
 • Erdiyen (1),
 • Erdahanı (0)
(Alfabetik sırala)
Erdoğan ♀
21 kişi
Sıklık sırası
= Er+ Doğan İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kadın adı olarak kullanımı şaşırtıcıdır.
 • Erdoğan (20),
 • İrdoğan (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Erdihan
Erdoğan ♂
53.784 kişi
Sıklık sırası
= Er+ Doğan Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
"Erken doğan, ilk doğan" veya doğan sözcüğünün her iki anlamıyla "erkek doğan" anlamına gelir. Türkiye Türkçesinde öteden beri kullanılan isim, 1935'ten sonra yaygınlık kazandı. 2002'den sonra sayıların daha arttığı farzedilebilir.
 • Erdoğan (53.355),
 • Erduğan (101),
 • Erdogan (91),
 • Erduvan (68),
 • Erdovan (35),
 • Erduhan (20),
 • Erdihan (19),
 • Erdugan (17),
 • Erdehan (15),
 • Erdahan (13),
 • Ertugan (9),
 • Erdivan (9),
 • Ertuğhan (4),
 • Ardoğan (4),
 • Erdohan (3),
 • Erdevan (3),
 • Erduan (3),
 • Ertuğan (3),
 • Herdoğan (2),
 • Erdavan (2),
 • M.Erdoğan (2),
 • Eldoğan (1),
 • Erdüvan (1),
 • Erdühan (1),
 • Erdeven (1),
 • Erdekan (1),
 • Erdaoğan (1),
 • Eldovan (0),
 • Edoğan (0),
 • Erodğan (0),
 • Ertoğan (0),
 • H.Erdugan (0),
 • Erdeğan (0),
 • Erdğan (0),
 • Ertukan (0)
(Alfabetik sırala)
Er ♂
133 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "asker, erkek"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yeni Türk adlarının en popüler bileşenlerinden biridir. Deniz, Dilek, Hayat gibi çift cinsiyetli adlarda erillik belirtecidir. Bileşik adlarda bazen "erken, erken doğan, ilk doğan" anlamlarında kullanılır. "Varmak, yetişmek" anlamında 'ermek' fiilinin emir kipi de olabilir.
 • Er (133)
Doğan ♂
53.648 kişi
Sıklık sırası
Tr "1. dünyaya gelen, 2. bir tür yırtıcı kuş" Ulusal
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Togan/Toğan/Tuğan şeklinde de kullanılan ad eski dönemlerden beri en popüler Türk adlarındandır. Geçmişte "yırtıcı kuş" anlamı hakimken günümüzde doğmak eyleminin türevi olarak algılama eğilimi öne geçmiştir.
 • Doğan (53.378),
 • Dogan (152),
 • Duvan (24),
 • Duğan (22),
 • Doğanbey (16),
 • Dovan (14),
 • Doğanşah (8),
 • Doğanhan (7),
 • Doğansel (7),
 • M.Doğan (4),
 • Doğankan (4),
 • Dugan (3),
 • Doğanca (3),
 • Doğangüneş (2),
 • Doğantürk (1),
 • Dovansel (1),
 • Doğanbay (1),
 • Dogancan (1)
(Alfabetik sırala)