Nişanyan Adlar, 15.205 maddebaşı ve 87.600 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 31.683 isim arandı. Son arananlar: Zeyd, Aspasiya, Zevcan, Hanni, Tubanur.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ersayın ♂
20 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Er+ Sayın
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Ersayın (20)
Er ♂
179 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "asker, erkek"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yeni Türk adlarının en popüler bileşenlerinden biridir. Deniz, Dilek, Hayat gibi çift cinsiyetli adlarda erillik belirtecidir. Bileşik adlarda bazen "erken, erken doğan, ilk doğan" anlamlarında da kullanılır. "Varmak, yetişmek" anlamında 'ermek' fiilinin emir kipi de olabilir.
  • Er (179)
Sayın ♂
245 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
YTr "muteber"
(Moğ sayin "iyi, hayırlı")
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Cengiz Han'ın torunu olan Batu'nun Moğolca olan lakabı, Çağatay Türkçesinde kullanılan örneklere dayanarak 1935'te Türkçeye ithal edilmiş ve Tr saymak fiiliyle ilişkilendirilerek başka bir anlam yüklenmiştir.
  • Sayın (212),
  • Sayin (32),
  • M.Sayım (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ersayın