Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.679 isim arandı. Son arananlar: Papi, Yahya, Vahdet, Erkin, Fitnet.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ertemel ♂
17 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Er+ Temel
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Ertemel (13),
  • Artemel (4)
(Alfabetik sırala)
Er ♂
133 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "asker, erkek"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yeni Türk adlarının en popüler bileşenlerinden biridir. Deniz, Dilek, Hayat gibi çift cinsiyetli adlarda erillik belirtecidir. Bileşik adlarda bazen "erken, erken doğan, ilk doğan" anlamlarında kullanılır. "Varmak, yetişmek" anlamında 'ermek' fiilinin emir kipi de olabilir.
  • Er (133)
Temel ♂
12.740 kişi
Sıklık sırası
Yerel isim:
En çok Trabzon, Giresun
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Doğu Karadeniz bölgesinde 1980'lere dek tipik olan ad, Türkçeye Yunancadan alıntı bir kelime olan temel ("altyapı, baz") sözcüğüyle birleştirilir. Tr Temir ("demir") adının varyant biçimi olması da bizce mümkün görünüyor.
  • Temel (12.720),
  • Tamel (7),
  • Temelcan (6),
  • Temal (3),
  • Temelhan (3),
  • Temelbey (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ertemel, Öztemel