Nişanyan Adlar, 15.211 maddebaşı ve 87.625 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.845 isim arandı. Son arananlar: Zülcenah, Dimitra, Ulutan, Soncay, Edvar.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ertemel ♂
27 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Er+ Temel
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
  • Ertemel (21),
  • Artemel (6)
(Alfabetik sırala)
Er ♂
179 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "asker, erkek"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yeni Türk adlarının en popüler bileşenlerinden biridir. Deniz, Dilek, Hayat gibi çift cinsiyetli adlarda erillik belirtecidir. Bileşik adlarda bazen "erken, erken doğan, ilk doğan" anlamlarında da kullanılır. "Varmak, yetişmek" anlamında 'ermek' fiilinin emir kipi de olabilir.
  • Er (179)
Temel ♂
31.911 kişi
Sıklık sırası
Yerel isim:
Trabzon, Giresun+
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Doğu Karadeniz bölgesinde 1980'lere dek tipik olan ad, Türkçeye Yunancadan alıntı bir kelime olan temel ("altyapı, baz") sözcüğüyle birleştirilir. Tr Temir ("demir") adının varyant biçimi olması da bizce mümkün görünüyor.
  • Temel (31.892),
  • Tamel (13),
  • Temal (6)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ertemel, Öztemel