Nişanyan Adlar, 15.205 maddebaşı ve 87.600 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2009 yılı itibariyle TC nüfus kütüğüne kayıtlı adların %99.5'i işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 31.421 isim arandı. Son arananlar: Talistan, Tahvil, Tahlo, Tacidar, İhap.

DİKKAT. Sitemiz inşa aşamasındadır. Tamamlanıncaya dek alıntılanmaması ve kaynak gösterilmemesi önemle rica olunur.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ertuğrul ♂
27.958 kişi
Sıklık sırası
= Er+ Tuğrul Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Ertuğrul Gazi (öl. y. 1280) 15. yy'da oluşturulan tarih anlatısına göre Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Bey'in babasıdır. Uzun süre unutulan isim, 19. yy sonlarında yeni Osmanlı vatanseverliği akımı çerçevesinde canlandırıldı. 2024'ten sonra Diriliş Ertuğrul televizyon dizisinin etkisiyle daha da yaygınlaştığı farzedilebilir.
 • Ertuğrul (26.826),
 • Erturul (492),
 • Ertuğral (147),
 • Ertural (145),
 • Ertugrul (139),
 • Ertoğrul (52),
 • Ertoğral (18),
 • Ertuğrulgazi (18),
 • Erdoğrul (11),
 • Ertoğrol (11),
 • Ertuğrol (10),
 • Ertuğrulhan (10),
 • Erduğrul (8),
 • Erdural (7),
 • Erturğul (6),
 • Ertuhal (5),
 • Ertoral (5),
 • Eltuğrul (4),
 • Eltural (4),
 • Artuğrul (4),
 • Ertogral (3),
 • Ertorul (3),
 • Ertuğrel (3),
 • Erdurul (2),
 • Eytural (2),
 • Erturgul (2),
 • Ertugül (2),
 • Ertuğurul (2),
 • Ertirol (2),
 • Ertuğrulefe (1),
 • Ertürül (1),
 • Erturül (1),
 • Erturil (1),
 • Ertuhrul (1),
 • Ertüğul (1),
 • Ertugral (1),
 • Ertuğnrul (1),
 • Ertuğırul (1),
 • Ertuğdul (1),
 • Ertorol (1),
 • Ertogrol (1),
 • Elturul (1),
 • Eltuğral (1),
 • Eğtuğrul (1)
(Alfabetik sırala)
Er ♂
179 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr "asker, erkek"
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Yeni Türk adlarının en popüler bileşenlerinden biridir. Deniz, Dilek, Hayat gibi çift cinsiyetli adlarda erillik belirtecidir. Bileşik adlarda bazen "erken, erken doğan, ilk doğan" anlamlarında da kullanılır. "Varmak, yetişmek" anlamında 'ermek' fiilinin emir kipi de olabilir.
 • Er (179)
Tuğrul ♂
8.799 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
Tr toğrul "doğana benzer yırtıcı kuş, şaybaz, toygun/taygun"
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Mikail oğlu Toğrıl/Tuğrıl Bey (990-1063) Selçuklu devletinin kurucularından biri ve ilk hakanıdır. Bir diğer Tuğrıl Han (öl. 1203) Cengiz Han'ın müttefiki ve Kubilay Han'ın büyük amcasıdır. Doğrul Baba 'doğan donuna' girerek Hacı Bektaş'a saldırmış fakat sonradan ona biat etmiştir. Macar ulusal mitolojisinde, Macarları 9. yy'da Avrupa'ya yönlendiren efsanevi kuşun adı da Turul/Tuğrul'dur.
 • Tuğrul (8.390),
 • Turul (137),
 • Tugrul (87),
 • Tuğrulhan (60),
 • Tuğral (50),
 • Toğrul (22),
 • Turil (9),
 • Toral (5),
 • Torul (5),
 • Tuğrel (5),
 • Doğrul (5),
 • Turğal (4),
 • Turğul (4),
 • Turgul (4),
 • Tuğrulcan (3),
 • Tugrel (2),
 • Tugrulhan (2),
 • Tuğrulalp (1),
 • Tuğurul (1),
 • Tuhrul (1),
 • Turrul (1),
 • Tuğrulşan (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Dumrul, Durul, Ertuğrul