Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 2.073 isim arandı. Son arananlar: Mesna, Müsehhel, Alkın, Ayçelen, Kukuş.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Fatmazehra ♀
5.837 kişi
Sıklık sırası
Ar fâṭımat el-zehrâ فَاطِمَتُ الزهراء "nurlu Fatma"
(= Fatma+ Zehra)
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Peygamberin büyük kızının unvanıdır. Hz. Ali ile evlenerek eimme-i kiramın ve tüm sâdât ve eşrafın büyük annesi olmuştur.
 • Fatma Zehra (4.577),
 • Fatımatüzzehra (146),
 • Fatmatüzzehra (126),
 • Fatimetüzzehra (82),
 • Fatmatül (79),
 • Fatımatüz (68),
 • Fatmatüz (56),
 • Fatimetül (41),
 • Fatümetüzzehra (41),
 • Fatımatül (36),
 • Fatma Tüzzehra (36),
 • Fatimetüz (29),
 • Fatma Tül (24),
 • Fatimatüzzehra (21),
 • Fatma Tüz Zehra (21),
 • Fatıma Tüzzehra (19),
 • Fatimei (18),
 • Fatıma Tüz Zehra (13),
 • Fatimatüz (12),
 • Fatime Tüzzehra (12),
 • Fatmatü (11),
 • Fatmatüzehra (11),
 • Fatimatül (10),
 • Fatimetü (10),
 • Fatimeyi (10),
 • Fatımai (9),
 • Fatmatülzehra (9),
 • Fatümatüzzehra (9),
 • Fatimetuzzehra (8),
 • Fatumatul (8),
 • Fatimetülzehra (7),
 • Fatmayı (7),
 • Fatmazehra (7),
 • Fatımatuzzehra (6),
 • Fatımetüzzehra (6),
 • Fatma Tüzehra (6),
 • Fatumatu (6),
 • Fadimetül (5),
 • Fatıma Tül zehra (5),
 • Fatımatul (5),
 • Fatımatüzehra (5),
 • Fatimetüzehra (5),
 • Fatma Hatun Zehra (5),
 • Fatumatül (5),
 • Fatümatü (5),
 • Fatümatül (5),
 • Fatümatülzehra (5),
 • Fatümatüz (5),
 • Fatümetül (5),
 • Fatımatı (4),
 • Fatımetül (4),
 • Fatimeti (4),
 • Fatimetul (4),
 • Fatimetuzehra (4),
 • Fatma Tülzehra (4),
 • Fatmatuz (4),
 • Fatumatuz (4),
 • Fatumatuzzehra (4),
 • Fatumatüzzehra (4),
 • Fatümetüz (4),
 • Tuzzehra (4),
 • Fatımatızzehra (3),
 • Fatımatü (3),
 • Fatımatülzehra (3),
 • Fatımetüz (3),
 • Fatima Tüz Zehra (3),
 • Fatimatuzzehra (3),
 • Fatimeizehra (3),
 • Fatmatul (3),
 • Fatmatuzehra (3),
 • Fatmatuzzehra (3),
 • Fatumatüz (3),
 • Tuzehra (3),
 • Fadimetülzehra (2),
 • Fadimetüzzehra (2),
 • Fatıma Tuz Zehra (2),
 • Fatımatuzehra (2),
 • Fatima Tüzzehra (2),
 • Fatimai (2),
 • Fatimatülzehra (2),
 • Fatime Tüz Zehra (2),
 • Fatimetiz (2),
 • Fatimetulzehra (2),
 • Fatma-i Zehra (2),
 • Fatma Zehranur (2),
 • Fatmatu (2),
 • Fatmatulzehra (2),
 • Fatümetuz (2),
 • Tüzzehra (2),
 • Fadıma Tüz Zehra (1),
 • Fadıma Tüzzehra (1),
 • Fadimedüzehra (1),
 • Fadimei (1),
 • Fadimetizzehra (1),
 • Fatıma Ana Zehra (1),
 • Fatıma Tu Zehra (1),
 • Fatıma Tü Zehra (1),
 • Fatımaizehra (1),
 • Fatımat Üz (1),
 • Fatımatıl (1),
 • Fatımatız (1),
 • Fatımatızehra (1),
 • Fatımatil (1),
 • Fatımatuz (1),
 • Fatımatuzzahra (1),
 • Fatımaüz (1),
 • Fatımaz Uz Zehra (1),
 • Fatımei (1),
 • Fatımeti (1),
 • Fatımetuz (1),
 • Fatimatul (1),
 • Fatimatuzzahra (1),
 • Fatimatüzehra (1),
 • Fatime-i Zehra (1),
 • Fatime Tülzehra (1),
 • Fatimedüz (1),
 • Fatimetezzehra (1),
 • Fatimetil (1),
 • Fatimetizzehra (1),
 • Fatimetözehra (1),
 • Fatimettüzehra (1),
 • Fatimetuz (1),
 • Fatimetuzzahra (1),
 • Fatimetülzuhra (1),
 • Fatimetüzahra (1),
 • Fatimetüzzöhra (1),
 • Fatimeyitüzehra (1),
 • Fatimezehra (1),
 • Fatimezzehra (1),
 • Fatimtülzehra (1),
 • Fatma Al zahra (1),
 • Fatma Tü Zehra (1),
 • Fatma Tülzera (1),
 • Fatma Zühra (1),
 • Fatmauz (1),
 • Fatmauzehra (1),
 • Fatmayitüzzehra (1),
 • Fatmetüzzehra (1),
 • Fatuma Tul Zehera (1),
 • Fatuma Tüz Zehra (1),
 • Fatumatulzehra (1),
 • Fatumetü (1),
 • Fatumetül (1),
 • Fatumetüz (1),
 • Fatumetüzzehra (1),
 • Fatüma Tülzehra (1),
 • Fatümetiszehra (1),
 • Fatümettüz (1),
 • Fatümettüzzehra (1),
 • Fatümetüzehra (1),
 • Tezzehra (1),
 • Tülzehra (1),
 • Tüz Zehra (1),
 • Fatumetuz (0),
 • Fatimetüs (0),
 • Fatımati (0),
 • Fatime-i (0),
 • Fatumatü (0),
 • Fatümetü (0),
 • Tüz (0),
 • Tüzehra (0),
 • Fatmatızzehra (0),
 • Fatumetuzzehra (0),
 • Fatmaüzzehra (0),
 • Fatümetülzehra (0),
 • Fatımetüzehra (0),
 • Fatımetuzzehra (0),
 • Fatumatuszehra (0),
 • Fatümettüzehra (0),
 • Fatünetüzehra (0),
 • Fatma-tül (0)
(Alfabetik sırala)