Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.660 isim arandı. Son arananlar: Tümay, Kademali, İsmi, Nisficihan, Laleş.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Ferzi ♀
354 kişi
Sıklık sırası
Ferzimelek adının kısaltımıdırKürt ismi
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Kadın adı olarak hemen her zaman Kürt dili alanına aittir ve Ferz-i Melek tamlamasının ilk bölümü olarak görülür. Türklere ait erkek adı olan Ferzi ile ilgisi saptanamadı.
 • Ferzi (235),
 • Ferzey (77),
 • Ferze (20),
 • Farzey (11),
 • Farzi (5),
 • Farze (4),
 • Ferzı (1),
 • Ferziy (1)
(Alfabetik sırala)
Ferzimelek ♀
583 kişi
Sıklık sırası
Kr ferzê melik "kralın sağ kolu (kraliçesi)"Kürt ismi:
En çok Erzurum (Tekman, Hınıs), Muş, Bitlis, Ağrı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Fa ve Kr ferzîn "kraliçe, satrançta vezir". Kaynağı muğlak olan sözcük muhtemelen Fa ferzân ("bilge, alim, danişmend") türevidir. Ancak satranç taşı gerek Farsça gerek Kürtçede dişi olarak düşünülür. Karş. İng queen. Melek burada melik ("kral") anlamındadır.
 • Ferzimelek (555),
 • Fevzimelek (5),
 • Feyzimelek (3),
 • Farzimelek (2),
 • Ferzumelek (2),
 • Ferzimelik (2),
 • Farzime (2),
 • Ferimelek (1),
 • Ferzımelek (1),
 • Ferzilmelek (1),
 • Fejlimelek (1),
 • Fazmelek (1),
 • Farzumelek (1),
 • Ferzümelek (1),
 • Farzmelek (1),
 • Fezimelek (1),
 • Herzimelek (1),
 • Perzimelek (1),
 • Terzimelek (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Ferzi, Merzumelek
Ferzi ♂
168 kişi
Sıklık sırası
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Erkek adı olarak sadece Türk dil alanında kullanılır. Fa ferzî "çeviklik, beceri, zekâ" veya "satrançta vezir" anlamlarına gelir. Ancak ismin kaynağı hakkında bir çıkarımda bulunamıyoruz. Fevzi varyantı dahi olabilir. Karş. Ferziye.
 • Ferzi (168),
 • Farzi (0)
(Alfabetik sırala)